Cyngor Gwynedd yn talu teyrnged i'r diweddar Charles Wyn Jones

Dyddiad: 05/11/2020
CharlesWynJones1

Mae Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i’r diweddar Gynghorydd Charles Wyn Jones a fu farw ddydd Iau 5 Tachwedd 2020.

Fe’i ganwyd yn fab i chwarelwr yn Llanrug ac yno gwnaeth ei gartref gydol ei oes.

Bu’n  gwasanaethu ar Gyngor Cymuned Llanrug, Cyngor Bwrdeistref Arfon ac, ers 1995, ar Gyngor Gwynedd. Bu’n  Gadeirydd Cyngor Gwynedd yn 2004-2005 a gwasanaethodd ar nifer o bwyllgorau eraill y Cyngor dros y blynyddoedd. 

Bu'n gweithio gyda British Telecom am 30 mlynedd a chyn iddo ymddeol, ef oedd Rheolwr a Phennaeth Adran Cynllunio'r cwmni yng ngogledd Cymru.

Wedi ymddeol bu'n ysgrifennydd Seindorf Arian Llanrug am gyfnod. Roedd yn un o sylfaenwyr Cangen Gwynedd o'r Gymdeithas Clefyd Alzheimers; ac, wedi iddo gwblhau cwrs diwinyddol, daeth yn bregethwr lleyg.

Talwyd teyrnged i Charles Wyn Jones, gan Gadeirydd presennol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Edgar Wyn Owen:

“Roedd Charles yn ŵr bonheddig ac yn gynghorydd uchel ei barch ar draws holl grwpiau Cyngor Gwynedd.

“Gwasanaethodd yn ddygn ac yn effeithiol dros ei ardal a thros Gymru am flynyddoedd lawer a bydd coffa da amdano fel aelod o gynghorau Arfon a Gwynedd ac yn enwedig am ei gyfnod fel  Cadeirydd Cyngor Gwynedd.

“Mae’n gadael bwlch enfawr ar ei ôl – un a fydd yn anodd iawn ei llenwi. Mae’n cydymdeimlad llwyraf ni yma gyda’i deulu.”