Annog siopa'n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn

Dyddiad: 27/11/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn annog pobl y sir i gefnogi ein siopau stryd fawr a busnesau lleol y Nadolig hwn.

 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i’r gymuned fusnes oherwydd effeithiau Covid-19, ac mae’r Cyngor yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn y cyfnod yn arwain at yr Ŵyl yn rhoi hwb i gwmnïau Gwynedd.

 

I gefnogi’r ymgyrch siopa Nadolig lleol, mae’r Cyngor yn darparu parcio am ddim ym meysydd parcio’r Cyngor o 12 tan 27 Rhagfyr.

 

Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn cynnal ymgyrch ar y gwefannau cymdeithasol yn annog pobl i gefnogi siopau lleol y Nadolig hwn. Fel rhan o’r ymgyrch, bydd gwybodaeth am lu o fusnesau lleol i’w gweld ar wefan https://bit.ly/prynulleol2020

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

 

“Mae busnesau ym mhob rhan o Wynedd, o Fangor i Aberdyfi, Pen Llŷn i Bum Plwyf Penllyn yn cynnig arlwy arbennig o gynnyrch a danteithion arbennig.

 

“Eleni, yn fwy nag erioed o’r blaen, mi fydd y cyfnod yn arwain at y Nadolig yn un hynod bwysig i’n busnesau, ac rydym yn gobeithio’n fawr y bydd pobl y sir yn gwneud ymdrech i gefnogi’r cwmnïau Gwynedd dros yr Ŵyl. Dyma ein cyfle i ddiolch i’n busnesau am eu hymdrechion i helpu’r gymuned yn ystod cyfnod  clo mawr.

 

“Wrth gwrs, bydd y profiad siopa yn wahanol eleni ac rydym yn annog pawb i barchu rheolau pellhau cymdeithasol os yn ymweld â’r stryd fawr er mwyn cadw ein cymunedau yn ddiogel.

 

“Mae’n bwysig cofio fod nifer fawr o fusnesau Gwynedd hefyd yn cynnig gwasanaethau i brynu cynnyrch ar-lein, ac os ydi hynny’n bosib mae’n cynnig modd gwbl ddiogel o siopa’n lleol.

 

“Mae manylion am nifer o fusnesau Gwynedd sydd yn darparu gwasanaeth dros y we i’w gweld ar wefan https://bit.ly/prynulleol2020a byddem yn annog unrhyw gwmni sydd heb gofrestru eu manylion i fanteisio ar y cyfle i wneud hynny gynted â phosib er mwyn elwa ar yr ymgyrch siopa Nadolig.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Gwynedd:

 

“Rydym yn falch o gynnig parcio am ddim unwaith eto ym meysydd parcio’r Cyngor yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Gobeithio y bydd pobl Gwynedd yn gwneud y mwyaf o’r cynnig i gefnogi busnesau stryd fawr y sir.

 

“Trwy siopa’n lleol, yn hytrach na theithio am oriau, rydych nid yn unig yn helpu’r economi leol, yn amddiffyn ein amgylchedd ac yn rhoi mwy o amser i fwynhau’r Wyl efo teulu.”

 

Mae manylion am siopau lleol i’w gweld ar https://bit.ly/prynulleol2020 a petai busnes am gael eu hychwanegu i’r rhestr siopao, gellir cysylltu â twristiaeth@gwynedd.llyw.cymru

 

Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd rhwng 12 a 27 Rhagfyr. Os ydych yn parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall, dylech wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.

 

 

Nodyn:

Bydd y cynllun parcio am ddim ar waith ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd. Bydd arwydd ar bob peiriant talu ac arddangos ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor, felly os nad oes nodyn i’w weld, dylech wirio os ydi o’n faes parcio’r Cyngor. *Yng Nghaernarfon, ni fydd maes parcio Ffordd y Felin yn rhan o’r cynllun, felly bydd trefniadau talu arferol y maes parcio annibynnol yma yn parhau.

 

Os ydych yn parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall, dylech wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.