Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach

Dyddiad: 17/11/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn annog busnesau’r sir i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer cymorth ariannol Llywodraeth Cymru sydd ar gael i helpu cwmnïau sydd wedi’u heffeithio gan y cyfnod clo byr.

Bydd y cyllid yn darparu cymorth i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol oherwydd y cyfnod clo cenedlaethol oedd yn ei le yng Nghymru rhwng 23 Hydref a 9 Tachwedd 2020.

Bydd yn cau am 5pm dydd Gwener yma, 20 Tachwedd 2020, neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd: “Mae'n hanfodol bod busnesau Gwynedd yn cofrestru ar gyfer y gefnogaeth y mae ganddyn nhw hawl iddo ar unwaith gan ei bod yn cael ei weinyddu ar sail y cyntaf i'r felin.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn deall fod y gymuned fusnes yn wynebu cyfnod heriol ar hyn o bryd. Felly mae'n bwysig iawn bod cwmnïau yn cofrestru i dderbyn y gefnogaeth ariannol yma gan Lywodraeth Cymru - ac i wneud hynny cyn gynted â phosib.

“Os ydych yn rhedeg busnes yng Ngwynedd, hoffwn hefyd  eich annog i gadw ar y blaen drwy gofrestru i dderbyn ein bwletin busnes rheolaidd.”

Gallwch gofrestru i dderbyn y cylchlythyr ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19

Bwriad cronfa Llywodraeth Cymru ydi cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi goblygiadau cyfyngiadau’r clo bach. Mae’n cael ei weinyddu gan Awdurdodau Lleol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: www.gwynedd.llyw.cymru/GrantiauCloi