Amgueddfeydd Cyngor Gwynedd yn ail-agor

Dyddiad: 11/11/2020

Mae Amgueddfa Lloyd George yn agor ei drysau am y tro cyntaf eleni, gyda threfniadau newydd i sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff.

Oherwydd y pandemig, nid oedd yn bosib agor yr amgueddfeydd yn gynharach eleni, ond mae trefniadau wedi eu gosod yn Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy. Bydd yr amgueddfa yn agor i ymwelwyr ar ddydd Gwener a Sadwrn o 13 Tachwedd tan dechrau Rhagfyr - ond bydd angen i unrhyw un sydd am fynychu drefnu apwyntiad o flaen llaw. Am y tro cyntaf, bydd plant dan 16 oed yn cael ymweld am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am amgueddfeydd: “Rydan ni’n edrych ymlaen at weld pobl nol yn ein hamgueddfeydd, yn mwynhau yr hanes, celfyddyd a’r eitemau amrywiol sydd ar gof a chadw.

“Er mwyn diogelu cwsmeriaid a staff, bydd trefniadau ychydig yn wahanol i arfer yma ac rydym yn ddiolchgar o flaen llaw i bobl am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni ailgyflwyno’r gwasanaeth gwerthfawr yma.

“Yn y lle cyntaf, bydd Amgueddfa Lloyd George sy’n adrodd hanes y cyn-Brif Weinidog yn ail-agor o 13 Tachwedd, gyda’r bwriad o ail-agor amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor yn fuan iawn. Cofiwch y bydd gofyn trefnu apwyntiad cyn mynychu ac mae manylion llawn i’w gweld ar wefan y Cyngor.”

Bydd yr ymweliad i Amgueddfa Lloyd George yn un gwahanol i’r arfer gyda dim mynediad i rai elfennau, ond bydd yn dal yn gyfle i fwynhau a dysgu am fywyd a gyrfa y ‘Dewin Cymreig’. Mae yno arddangosfa unigryw o wrthrychau yn adrodd ei stori – casgedau a sgroliau wedi'u haddurno'n wych ac yn unigryw a gyflwynwyd iddo fel anrhydeddau dinas, megis model arian syfrdanol o Gastell Cricieth a gyflwynwyd gan y dref.

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni fydd modd ymweld â'r bwthyn na gweld y ffilm 30 munud arferol, fodd bynnag, bydd taith fer o Highgate, y bwthyn lle cafodd Lloyd George ei fagu yn cael ei ddangos yn yr Amgueddfa. Bydd modd hefyd ymweld â’r ardd lle tyfodd Lloyd George lysiau fel plentyn a gweld gosodiad celf o 2019, 'Rhif 10'.

Mae trigolion Llanystumdwy yn cael mynediad am 50 ceiniog yn unig (ffi archebu tocyn)  – felly os nad ydych wedi ymweld ers talwm – dyma amser gwych i archebu tocyn. Gallwch ddysgu sut y daeth Lloyd George i sylw cenedlaethol oherwydd giât oedd dan glo yn Llanfrothen a chael golwg ar helmed y plismon a wisgodd Lloyd George i ddianc rhag torf blin yn Birmingham. Mae’r amgueddfa hefyd yn arddangos pob math o eitemau o bwys hanesyddol yn cynnwys medalau, paentiadau, lluniau, dogfennau fel Cytundeb Versailles, 'Coron Lloyd George' (y pensiwn cyntaf a ddosbarthwyd yng Nghymru), gwisgoedd ac eitemau personol.  

Mae staff amgueddfeydd Cyngor Gwynedd hefyd yn brysur yn paratoi i ail-agor Storiel dan drefniadau apwyntiad. Mae disgwyl y bydd yr amgueddfa ac oriel ym Mangor yn ail-agor o 18 Tachwedd.

Am fwy o wybodaeth am beth sydd i’w weld yn yr Amgueddfa a sut i archebu slot, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/AmgueddfaLloydGeorge

LLUN: Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy