Storiel yn Ail Agor

Dyddiad: 17/11/2020
Storiel

 

Mae Storiel yn ail agor ar 18 o Dachwedd, wedi cyfnod o fod ynghau i gydymffurfio gyda chanllawiau'r Coronafirws. Fe fydd yna drefn wahanol i’r arfer yno i sicrhau'r diogelwch gorau posibl i’r staff â’r ymwelwyr.

 

Mae Storiel yn lleoliad sydd yn cadw ac arddangos nifer o arteffactau hanesyddol a gwarchod casgliadau sydd yn gysylltiedig efo Gwynedd. Yn ogystal â hyn maent yn arddangos celf a chrefftau lleol. Ond, roedd hyn oll wedi bod dan glo ers cyfyngiadau'r Coronafirws.

 

Dros y cyfnod clo byr, mae Storiel wedi cael cyfle i greu nifer o arddangosfeydd newydd i chi eu mwynhau yn eich ymweliad nawr fod y cyfyngiadau wedi codi.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:  “Er ei bod hi’n gyfnod dyrys a phoenus dal i fod o fewn y gymuned o ganlyniad i Coronafirws, mae hi’n gadarnhaol iawn i weld yr holl leoliadau fel Storiel yn agor eu drysau yn ôl yn ddiogel.

 

 “Gyda’r gaeaf yn dynesu, mae llai o bethau allwn ni ei wneud i ddiddanu ein teuluoedd. Mae cael lleoliadau fel Storiel yn ail agor am fod yn gyfle gwych i wneud hyn yn ddiogel a chefnogi’r economi leol. Pob dymuniad da i holl staff Storiel yn ail agor.”

O’r 18fed o Dachwedd ymlaen mae’n bosibl i chi ymweld â Storiel rhwng 11am a 4pm, rhwng Dyddiau Mercher a Sadwrn.

 

Meddai Megan Corcoran, Cydlynydd Amgueddfeydd Cyngor Gwynedd: “Rydym wedi gwneud ein gorau i wneud yn siŵr fod Storiel am ddarparu profiadau arbennig i drigolion yr ardal mor ddiogel â phosibl.

 

 “Rydym i gyd yn edrych ymlaen at gael pawb yn ôl i fwynhau ein harddangosfeydd ac i gael bwrlwm yn ôl yn yr adeilad.”

 

Mae’n ofynnol i archebu eich lle cyn ymweld â Storiel drwy ymweld â  www.storiel.cymru.

 

Hefyd, mae’n bosibl i chi ffonio Storiel 01248353368 yn ystod yr oriau agor. Fe fydd cyfyngiad o awr o slot i grŵp o uchafswm o chwech ar y tro gan sicrhau y bydd pawb yn ddiogel ac yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

 

LLUN: Storiel, Bangor