Sesiynau blasu Archifdy Caernarfon

Dyddiad: 11/11/2019
Archifau

Os ydych erioed wedi ystyried ymweld â’r Archifdy yng Nghaernarfon, dyma eich cyfle.

 

Mae Archifdy Caernarfon Cyngor Gwynedd yn cynnig cyfle i weld beth sydd yn cael ei gadw yno a sut i fynd ati i chwilota am y deunydd hynny drwy gynnal sesiynau blasu ar ddydd Sadwrn, 23 Tachwedd 2019. 

 

Fel rhan o’r sesiwn blasu, bydd cyfle hefyd i fynd o amgylch yr adeilad i weld sut mae’r casgliadau yn cael eu cadw a’u hatgywierio.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd y’n arwain ar y maes:

 

“Mae archifau Gwynedd yn cadw nifer o ddogfennau diddorol – os oes gennych ddiddordeb yn hanes lleol, beth am fynd draw i weld beth sydd yno i chi?

 

“Mae’r sesiynau blasu yn gyfle i ddeall mwy am hanes a diwylliant yr ardal. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ymddiddori mewn hanes lleol i gadw lle, mae croeso cynnes i bawb.”

 

Gallwch archebu lle ar y sesiwn blasu cyfrwng Cymraeg rhwng 10am-12pm, neu ar y sesiwn blasu cyfrwng Saesneg rhwng 2pm-4pm. I gadw lle, ebostiwch archifau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio’r Archifdy ar 01286 679 095.