Etholiad Cyffredinol – sicrhau eich bod yn gallu dweud eich dweud

Dyddiad: 18/11/2019
Etholiad

Ar ddydd Iau, 12 Rhagfyr bydd pleidleiswyr yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn pleidleisio i ethol eu Haelodau Seneddol.

I allu cymryd rhan a bwrw eich pleidlais, bydd angen i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn diwedd y dydd (11:59pm) ar Ddydd, Mawrth, 26 Tachwedd. Os ydych eisoes ar y Gofrestr Etholwyr, ni fydd angen i chi ail-gofrestru – gallwch wirio os ydych ar y gofrestr drwy holi Gwasanaeth Etholiadau’r Cyngor (manylion ar y gwaelod)

Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post ydi 5pm ar ddydd Mawrth, 26 Tachwedd ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, y dyddiad cau ydi 5pm ar ddydd Mercher, 4 Rhagfyr.

Meddai Dilwyn Williams, Swyddog Canlyniadau Gweithredol Cyngor Gwynedd:

“Gyda’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar 26 Tachwedd, rydym yn annog pawb sy’n gymwys i bleidleisio yng Ngwynedd i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn hynny.

“Mae'r etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr yn gyfle i chi ddweud eich dweud ar bwy fydd yn cynrychioli pobl etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn San Steffan – peidiwch â cholli’r cyfle.”

Dim ond ychydig o funudau mae'n ei gymryd i gofrestru ar gyfer pleidleisio, bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch.

Gall unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio yn ei gyfeiriad presennol gofrestru ar-lein ar www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch gyda Gwasanaeth Etholiadau Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.