Busnesau Gwynedd – cofiwch ddweud eich dweud am yr help sydd ar gael

Dyddiad: 18/11/2019
GarethThomas1

Mae Cyngor Gwynedd yn annog perchnogion busnes yn y sir i sicrhau eu bod yn bachu ar y cyfle i ddweud eu dweud am y cymorth amrywiol sydd ar gael i gwmniau lleol.

 

Mae gan fusnesau Gwynedd hyd at 29 Tachwedd i gyflwyno eu sylwadau a chymryd rhan mewn arolwg sy’n ceisio sicrhau bod busnesau lleol yn gallu cysylltu â chael mynediad i'r holl wasanaethau y maent eu hangen i lwyddo.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

 

“Mae llwyddiant busnesau lleol yn allweddol i sicrhau economi gref i Wynedd a chymunedau ffyniannus. Fel Cyngor, rydan ni’n cynnig pob math o wasanaethau i gefnogi cwmnïau Gwynedd, ond mae’n bosib nad ydi pob busnes yn ymwybodol o’r help ac arweiniad sydd ar gael a bod yna rai meysydd eraill lle gallwn ni fod yn cynnig cymorth mewn ffordd wahanol.

 

“Dyna pam ein bod yn cynnal yr arolwg yma i weld beth ydi barn cwmniau Gwynedd am y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd ac i weld os ydi’r help yn cwrdd ag anghenion y gymuned fusnes yn lleol.

 

“Diolch i’r holl fusnesau sydd wedi cymryd rhan hyd yma ac rydan ni’n annog unrhyw fusnes sydd heb gymryd rhan hyd yma i gymryd ychydig funudau i roi eu barn. Bydd eu sylwadau o help mawr i ni wrth gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol.”

 

I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/holiadurbusnes - bydd yr holiadur ar agor tan 29 Tachwedd 2019.

 

LLUN: Y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd