Arddangosfa 'Tameidiau Bywyd' gan Owain Fôn Williams yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 06/11/2019
Farrar Road - Owain Fôn Williams

Yn adnabyddus fel gôl-geidwad proffesiynol, mae’r arddangosfa ddiweddaraf yn Storiel yn rhoi cyfle i weld talent ac angerdd Owain Fôn Williams tuag at baentio.

Yn aelod o garfan bêl-droed lwyddiannus Cymru ym mhencampwriaethau Ewro 2016, mae Owain Fôn Williams yn chwarae gydi dîm Hamilton Academical yn yr Alban bellach, a hynny yn dilyn cyfnod diweddar yn chwarae yn yr UDA. Er yr holl ymarfer, mae’n amlwg fod celf yn chwarae rhan bwysig yn ei fywyd.

Mae’r casgliad o baentiadau newydd yma yn adlewyrchu sut y mae ei fagwraeth yn Nyffryn Nantlle ynghyd a’i brofiadau byd-eang o’i yrfa pêl droed wedi dylanwadu ar ei waith, lle mae pobl a pherthynas yn gyson bwysig iddo.

Meddai Owain: “Os na fydd gen i fenig goli am fy nwylo a chit pêl-droed amdanaf, yna heb amheuaeth, fydd gen i frwsh paent yn fy llaw a chynfas o fy mlaen”.

Mae’r darluniau yn portreadu’r pethau syml pob dydd, pobl wrth eu gwaith neu’n hamddena, gyda’r syniad o gymuned sy’n sylfaenol i ni oll.

Bydd yr arddangosfa ‘Tameidiau Bywyd’ ar agor o ddydd Sadwrn 9 Tachwedd hyd at 4 Ionawr yn Storiel, Bangor.