Al Lewis 'nol yn Llŷn

Dyddiad: 01/11/2019
Al Lewis

Bydd eglwys yn Llŷn yn llwyfan i gerddor llwyddiannus ar gyfer noson o adloniant Nadoligaidd.

 

Cynhelir cyngerdd Nadolig efo Al Lewis a’r Band yn Eglwys Llanengan ar 30 Tachwedd. Dyma gyfle arbennig i weld Al yn perfformio ym mro ei febyd.

 

Mae Hunainiaith: Menter Iaith Gwynedd wedi cefnogi pobl y plwyf sy’n trefnu’r noson fel ffordd o hyrwyddo gweithgareddau a diwylliant Cymraeg yn y rhan yma o Lŷn.

 

Mae’r cerddor Al Lewis yn adnabyddus am ei ganeuon poblogaidd Llosgi a Heulwen o Hiraeth ac yn fwy diweddar am fod yn un o’r tîm a drosodd clasur Kate Roberts, Te yn y Grug, i’r llwyfan ar gyfer sioe Eisteddfod Genedlaethol 2019.  Y llynedd cyhoeddodd ei bedwerydd albwm yn y Gymraeg: Pethe Bach Aur, albwm sy'n cynnwys ddeuawd gyda'r gantores o Ferthyr, Kizzy Crawford.

 

Dywedodd Al: “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at ddod nôl adre i berfformio yn Llŷn ac yn enwedig felly mewn lleoliad mor hudolus ac Eglwys Llanengan, mi fydd hi'n siwr o fod yn noson arbennig.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dewi Roberts, yr aelod lleol o Gyngor Gwynedd dros ardal Abersoch: “Mae Al yn hogyn lleol o Lanengan sydd yn gwneud ei farc yn y byd cerddorol proffesiynol ac fel cymuned rydan ni mor falch o gael ei groesawu adra ar gyfer y noson arbennig hon.

 

“Dwi’n siŵr bydd eglwys hynafol Llanengan yn llawn dop wrth i bobl fwynhau naws y Nadolig.”

 

Bydd elw’r cyngerdd yn mynd tuag at Eglwys Sant Engan. Mae tocynnau yn £12.50 ac ar gael o siop Londis, Abersoch, Siop Llangian a Siop Trin Gwallt BBs ar Ffordd Caerdydd ym Mhwllheli. Mae’r tocynnau yn gwerthu’n dda felly anogir pobl i brynu o flaen llaw rhag cael eu siomi!