Agoriad swyddogol Ysgol Godre'r Berwyn

Dyddiad: 12/11/2019
GodreBerwyn1

Mae Ysgol Godre’r Berwyn, sy’n darparu addysg i blant yn ardal Y Bala rhwng tair a 19 oed, wedi ei agor yn swyddogol.

 

Yn dilyn buddsoddiad gwerth £10.27 miliwn, mae’r ysgol ardal wedi ei hagor yn swyddogol mewn seremoni gan Gadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Edgar Wyn Owen.

 

Mae Ysgol Godre’r Berwyn yn cynnwys adnoddau modern ar gyfer disgyblion yr ardal ac hefyd yn cynnwys llyfrgell gyhoeddus, ynghyd ag adnoddau pwrpasol ar gyfer y celfyddydau sy’n cynnwys neuadd ddawns a theatr sydd a thaflunydd digidol i ddangos ffilmiau.

 

Mae’r buddsoddiad ar y safle wedi ei gyd-ariannu gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru fel rhan o gynllun Ysgolion yr 21fed ganrif.

 

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’n amlwg fod disgyblion Ysgol Godre’r Berwyn wrth eu boddau ar y safle ac roedd yn wych gweld eu bod yn elwa ar yr adnoddau gwych sydd ar gael ar y safle

 

“Mae yna gryn edrych ymlaen wedi bod yn ardal Y Bala am y cynllun pwysig yma a’r buddsoddiad sylweddol yn addysg y plant a da gweld fod y plant a’r athrawon yn ymgartrefu yn yr ysgol.

 

“Yn dilyn agor y drysau ym mis Medi, mae amgylchedd dysgu wedi gwella i blant yr ardal gydag adnoddau a chyfleusterau ychwanegol ar safle modern sy’n darparu amgylchedd ddysgu addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

 

Dywedodd Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn, Bethan Emyr Jones:

 

“Dyma gyfnod cyffrous iawn. Rwy’n falch iawn o weld agoriad swyddogol Ysgol Godre’r Berwyn - mae’r disgyblion a’r staff eisioes wedi setlo i’r drefn newydd,  mae awyrgylch ac ethos hapus yn yr ysgol, ac mae’n gwbl amlwg bod ysgol bob oed yn gweithio.”

“Ein bwriad ydi datblygu ysgol sy’n rhoi plant yn gyntaf, yn parchu ac ymestyn pob unigolyn i’w lawn botensial. Bydd hyn yn ei dro yn helpu i ddatblygu pobl ifanc egwyddorol, mentrus ac uchelgeisiol sydd yn rhoi o’u gorau pob amser. Fel ysgol gymunedol, byddwn yn sicrhau bod yr adeilad yn cynnig rhywbeth i bawb.”

 

LLUN: Agoriad swyddogol Ysgol Godre’r Berwyn: Y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Gwynedd; Garem Jackson, Pennaeth Addysg; y Cynghorydd Edgar Wyn Owen, Cadeirydd Cyngor Gwynedd a Pennaeth yr ysgol Bethan Emyr Jones