Cyrsiau blasu yn Archifdai Caernarfon a Dolgellau

Dyddiad: 16/11/2018

Arch1 Arch2

Mae ymweld ag Archifdai yn gallu bod yn gyffrous iawn, ac yn galluogi pobl i ddarganfod straeon a ffeithiau difyr am gymunedau lleol.

Os ydych wedi ystyried ymweld â’r Archifdy yn Nghaernarfon neu’r Archifdy yn Nolgellau, bydd cyfle i chi gael codi cwr y llen mewn sesiynau blasu arbennig yr wythnos nesaf. Bydd staff archifau Cyngor Gwynedd yn cynnig gyfle i weld beth sydd yn cael ei gadw a sut i fynd ati i chwilota am ddeunydd drwy gynnal sesiynau blasu.

Bydd y cyrsiau blasu yn cael eu cynnal yn Archifdy Dolgellau ar ddydd Mercher, 21 Tachwedd – sesiwn Cymraeg o 11am hyd 1pm a sesiwn Saesneg o 2pm tan 4pm. Bydd y sesiynau yn Archifdy Caernarfon yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd – sesiwn Cymraeg rhwng 11am a 1pm, a’r sesiwn Saesneg o 2pm hyd 4pm. 

Gallwch archebu lle ar y sesiynau drwy e-bostio archifau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio Archifdy Caernarfon: 01286 679095 neu Archifdy Dolgellau: 01341 424682.

I ddarganfod mwy am Wasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/archifau

LLUNIAU: Rhai o ddelweddau hanesyddol y mae modd eu gweld yn archifau Cyngor Gwynedd