Lansio Archwiliwch Eich Archif yn Archifdy Caernarfon

Dyddiad: 21/11/2018
archifdy_caernarfon-2053

Lansiwyd Archwiliwch Eich Archif yn Archifdy Caernarfon yn ddiweddar gan yr anturwraig, athletwraig a'r darlledwraig Lowri Morgan. 

Mae Archwilio Eich Archif yn ymgyrch wythnos o hyd yn annog pobl i ddarganfod y storïau, y ffeithiau, y lleoedd a’r bobl sy’n guriad calon cymunedau yng Nghymru, a bydd llawer o archifau yn cynnal gweithgareddau arbennig ac yn gwahodd y cyhoedd i brofi, deall ac ymfalchïo yng nghyfoeth ac amrywiaeth y deunyddiau sydd ganddynt. 

Mae modd i bobl Gwynedd gael syniad o’r hyn mae Archifdy Caernarfon ac Archifdy Meirionnydd yn ddarparu drwy fynychu sesiynau blasu yr wythnos hon.

Bydd y cyrsiau blasu yn cael eu cynnal yn Archifdy Dolgellau ar ddydd Mercher, 21 Tachwedd – sesiwn Cymraeg o 11am hyd 1pm a sesiwn Saesneg o 2pm tan 4pm. Bydd y sesiynau yn Archifdy Caernarfon yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd – sesiwn Cymraeg rhwng 11am a 1pm, a’r sesiwn Saesneg o 2pm hyd 4pm. 

Gallwch archebu lle ar y sesiynau drwy e-bostio archifau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio Archifdy Caernarfon: 01286 679095 neu Archifdy Dolgellau: 01341 424682.

I ddarganfod mwy am Wasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/archifau