Wythnos Diogelu Genedlaethol Cymru 13 - 17 Tachwedd 2017

Dyddiad: 13/11/2017
Safeguarding Week Logo [COLOUR]

'Mae diogelu yn fusnes i bawb'- dyna yw'r neges allweddol i holl drigolion Cymru wrth i Fyrddau Diogelu ledled Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol baratoi i lansio Wythnos Genedlaethol Diogelu ym mis Tachwedd (dydd Llun 13 i ddydd Gwener 17eg).

Gan weithio gyda phartneriaid o iechyd, y gwasanaethau brys, y trydydd sector ac eraill, mae'r Byrddau'n bwriadu codi ymwybyddiaeth pawb o ba ddulliau diogelu a'r sawl sefyllfa y gall godi.

Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant bregus ac oedolion rhag camdriniaeth ac esgeulustod a sicrhau eu lles. Mae sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i fyw bywydau llawn a hapus hefyd yn rhan bwysig o ddiogelu.

Bydd yr Wythnos Diogelu yn gweld ystod o weithgareddau ledled Cymru y mae aelodau'r gweithwyr proffesiynol a diogelu gweithwyr yn cael eu hannog i fynychu. Mae manylion llawn rhaglen Gogledd Cymru ar gael yn www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru