Gwnewch o ar-lein – gwasanaethau Cyngor Gwynedd 24/7

Dyddiad: 16/11/2017
PosterArleinhebIpad

Gyda mwy o drigolion Gwynedd nag erioed yn defnyddio’r we, mae bellach yn bosib cael mynediad at ystod o wasanaethau’r Cyngor ar-lein unrhyw adeg o’r dydd.

 Trwy agor cyfrif ar wefan y Cyngor - www.gwynedd.llyw.cymru/fynghyfrif – mae trigolion yn gallu gofyn am bob math o wasanaethau pan mae’n hwylus iddyn nhw a hynny am bris llawer mwy cost-effeithiol i drethdalwyr Gwynedd.

 Bellach, mae’n bosibarchebu casgliad gwastraff gardd, gofyn am finiau newydd, archebu casgliad gwastraff swmpus, gweld diwrnod casglu biniau, talu am ginio ysgol gynradd, edrych am geisiadau cynllunio lleol, gwneud cais am le i blentyn mewn ysgol gynradd, ceisio am swydd efo’r Cyngor a llawer mwy trwy’r system ar-lein.

 Yn ogystal a’i gwneud yn haws i drigolion y sir gael mynediad saff at bob math o wasanaethau’r Cyngor, mae’r system ar-lein hefyd yn golygu arbedion sylweddol i’r awdurdod.

 Dywedodd y Cynghorydd Mair Rowlands, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae mwy o drigolion Gwynedd yn defnyddio’r we nag erioed o’r blaen i archebu siopa, gwneud eu bancio ar-lein a gallwch bellach gael mynediad at llu o wasanaethau’r Cyngor yn yr un modd.

 “Mae’r system ar-lein newydd yn saff, sydyn, hawdd i’w ddefnyddio ac yn golygu ein bod fel Cyngor yn gallu cyflymu’r broses o ddarparu gwasanaethau i drigolion y sir o’i gymharu â phrosesau mwy traddodiadol.

 “Bydd y system newydd yn hwyluso’r broses ac yn golygu fod modd i drigolion gael mynediad at wasanaethau 24 awr o’r dydd a bydd modd iddyn nhw dracio unrhyw gais am wasanaeth maent yn ei wneud.

 “Gan fod cost cais am wasanaeth yn sylweddol is ar-lein - 25 ceiniog ar y we, o’i gymharu â £3.90 dros y ffôn a £8 wyneb yn wyneb – bydd y system hefyd yn golygu arbedion sylweddol i’r Cyngor os bydd mwy a mwy o drigolion yn dewis symud i ddefnyddio’r gwasanaethau hwylus sydd ar gael ar-lein.

 “Os nad ydych chi yn defnyddio’r we ar hyn o bryd, mae staff y Cyngor ar gael i helpu a’ch cynorthwyo i sefydlu cyfrif. Ewch draw i’ch Siop Gwynedd leol, neu gallwch fynychu un o’r sesiynau Gwynedd Ddigidol sy’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y sir i roi help ymarferol i fynd ar-lein.”

 

Mae cymorth ar gael i unrhyw un sefydlu cyfrif ar-lein ac i weld yr amrediad o wasanaethau sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Ewch i Siop Gwynedd (Caernarfon, Dolgellau, Pwllheli) neu un o’r gyfres o sesiynau galw heibio Gwynedd Ddigidol os ydych angen help neu gyngor i sefydlu eich cyfrif:

  • Llyfrgell Caernarfon: 10am - 12.30pm bob dydd Llun ym mis Tachwedd
  • Llyfrgell Pwllheli: 1.30pm - 3.30pm bob dydd Llun ym mis Tachwedd
  • Llyfrgell Porthmadog: 2pm - 4pm bob dydd Llun ym mis Tachwedd
  • Caffi Mynydd Llandygai: 10am - 12pm, dydd Sadwrn, 25 Tachwedd
  • Llyfrgell Criccieth: 10am - 12pm bob dydd Iau ym mis Tachwedd
  • Llyfrgell Y Bala: 2pm - 4pm bob dydd Iau ym mis Tachwedd
  • Neuadd Friog: 10.30am - 12.30pm bob dydd Iau ym mis Tachwedd
  • Canolfan Tan y Maen, Blaenau Ffestiniog: 10am - 12pm bob dydd Gwener ym mis Tachwedd

 

I greu cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/fynghyfrif