Gwledd Gaeaf yn Storiel

Dyddiad: 29/11/2017
poster GwleddGaeaf-1

Mae Storiel yn cynnig y cyfle perffaith i ddarganfod yr anrheg arbennig hwnnw'r Nadolig yma.

Mae ‘Gwledd Gaeaf’ yn arddangosfa sydd yn cyflwyno cyflenwyr newydd a chynnyrch newydd i’r oriel yn Storiel, Bangor. Ceir amrywiaeth o gynnyrch gan ddwsin o artistiaid a chrefftwyr gwahanol, y mwyafrifohonynt yn lleol.

Ymysg y pethau i’w prynu ceir printiau a chardiau, gemwaith arian a chopr, cerameg, cychod broc mor, sebonau arbennig, gwaith gwydr, bagiau atyniadol defnyddiol a llawer mwy. Felly cofiwch daro heibio dros yr wythnosau nesaf. 

Bydd yr arddangosfa ar agor tan 6 Ionawr 2018. Ar nos Sadwrn, 2 Rhagfyr bydd Gwledd Gaeaf a siop Storiel yn agored yn hwyr hyd nes 9yh. Dros yr un penwythnos, cynhelir digwyddiad Cracyr Nadolig Bangor ar lawnt a maes parcio Storiel.

Mae Storiel ar agor fel arfer Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.