Gwastraff Gardd 2018

Dyddiad: 16/11/2017
gardd1
Y llynedd fe ddewisodd miloedd o deuluoedd Gwynedd dderbyn casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos am un taliad blynyddol o £33 ar gyfer 2017.

 Gall unrhyw un sy’n dymuno derbyn casgliadau gwastraff gardd am y flwyddyn nesaf - Ionawr 2018 ymlaen - ddefnyddio Gwasanaeth hwylus a diogel newydd y Cyngor i dalu ar-lein.

Ewch i'n tudalen gwastraff gardd a dilynwch y cyfarwyddiadau. Os nad ydych eisiau defnyddio’r gwasanaeth gwastraff gardd, does dim angen i chi wneud dim.

Unwaith eto, y pris fydd £33 y flwyddyn am 2018 - sy’n cyfateb i tua £1.32 am bob casgliad. Mae hyn yn talu am wagio un bin olwyn brown bob pythefnos o 8 Ionawr 2018 ymlaen. Nodwch nad oes unrhyw gasgliadau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich taliad diogel ar-lein, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth drwy’r post yn cynnwys:

- Esboniad o sut mae’r system yn gweithio;

- Sticer 2018 i osod ar eich bin brown i ddangos i’r timau casglu eich bod chi wedi talu am y gwasanaeth;

- Calendr casgliadau newydd am y flwyddyn.

 I drefnu talu am gasgliadau gwastraff gardd o fis Ionawr ymlaen, ewch i'n tudalen gwastraff gardd.

Mae’n bosib hefyd i dalu am y gwasanaeth casgliadau gwastraff gardd dros y ffôn trwy ffonio 01766 771 000 neu wrth alw yn Siop Gwynedd y Cyngor yng Nghaernarfon, Dolgellau neu Bwllheli.