Fandaliaid yn targedu parc gwledig yng Ngwynedd

Dyddiad: 02/11/2017

Padarn_1 Padarn_2

Padarn_3Padarn_4

Mae fandaliaid wedi achosi difrod i lecyn hamdden a chwarae poblogaidd yng Ngwynedd.

Ar noson Calan Gaeaf, 31 Hydref, cafodd meinciau, arwyddion a ffens eu difrodi yn ardal Y Lanfa ym Mharc Padarn, Llanberis.

Mae’r ardal, sydd wrth ymyl y parc chwarae plant wrth ochr Llyn Padarn, yn boblogaidd iawn efo pobl leol ac ymwelwyr ac mae peryg bydd y difrod i’r offer yno yn amharu ar fwynhad defnyddwyr y parc dros wyliau’r hanner tymor.

Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am Barc Padarn yn Llanberis, a bydd staff y Cyngor nawr yn gorfod asesu’r difrod.

Dywedodd Barry Davies, Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig Cyngor Gwynedd: "Mae’n drist i weld difrod fel hyn a dwi’n siŵr bydd pobl sy’n defnyddio’r lle chwarae neu sy’n cerdded a mwynhau’r natur ym Mharc Padarn wedi eu siomi. Mae fandaliaeth ddi-hid o’r math yma yn gostus i drethdalwyr Gwynedd gan y bydd angen i’n swyddogion dreulio amser ar y broblem a bydd rhaid talu i drwsio neu adnewyddu’r offer.

"Dyw hyn ddim yn adlewyrchu’n dda ar ardal sydd wedi ennill gwobr Baner Werdd ac sydd wedi bod yn lleoliad ffilmio i nifer o raglenni natur ar y teledu yn ddiweddar – yn enwedig ar wythnos brysur fel hon pan mae plant lleol yn mwynhau gwyliau hanner tymor.

"Rydym yn erfyn ar y rhai sy’n gyfrifol i barchu eiddo cyhoeddus ac i feddwl am yr effaith eu hymddygiad ar y gymuned leol."

Mae’r digwyddiad wedi ei adrodd i’r Heddlu. Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiadau yma, dylech gysylltu â’r Heddlu ar 101 neu Uned Parciau Gwledig Cyngor Gwynedd ar 01758 704066.

LLUNIAU: Y difrod ym Mharc Padarn

NODYN: Lleolir Parc Gwledig Padarn mewn 800 acer o dir agored, sydd yn cynnwys Llyn Padarn a'r coedlannau cyfagos ble ceir nifer o lwybrau a mannau picnic a thrac seiclo. Y mae hefyd yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.