Datganiad i'r wasg ar ran rhwydwaith Gogledd Creadigol:Cadeirydd newydd ar gyfer rhwydwaith Gogledd Creadigol

Dyddiad: 16/11/2017
GarffildLloydLewis

Mae Gogledd Creadigol, y rhwydwaith sy’n cynnig llais i’r diwydiannau Creadigol-Digidol yng ngogledd Cymru wedi ethol Cadeirydd newydd. 

Mae Garffild Lloyd Lewis wedi cymryd yr awenau gan y cyn Aelod Cynulliad Gareth Jones a oedd wedi bod yn gadeirydd y rhwydwaith. Mae Mr Lewis wedi dal nifer o swyddi uchel ar draws y BBC ac S4C, yn cynnwys rôl fel Cyfarwyddwr Partneriaethau a Chyfathrebu S4C am nifer o flynyddoedd. Roedd hefyd Is-Gadeirydd Bwrdd yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd. Mae o bellach yn Gynghorydd Sir yng Nghonwy, ac yn dal portffolio'r Cabinet ar gyfer Addysg a Sgiliau.

Cafodd Gogledd Creadigol (a adnabuwyd yn flaenorol fel C6) ei greu yn 2012 oherwydd diffyg corff i gynrychioli’r sector Creadigol-Digidol yng ngogledd Cymru. Mae’n cael ei gefnogi gan bob un o’r chew awdurdod lleol yng ngogledd Cymru.

Mae gan y rhwydwaith 5 amcan:

-       I fod yn llais cryf i gynrychioli diwydiannau Creadigol-digidol gogledd Cymru

-       I fod yn Fforwm lobio i lunwyr polisi

-       I hyrwyddo cydweithio ymysg sectorau lleol ac yn rhanbarthol

-       I rannu ymarfer da a chydweithio ar weithgareddau a phrosiectau

-       I adnabod anghenion hyfforddi a sgiliau’r diwydiant dros ogledd Cymru

Ar ei apwyntiad, dywedodd Garffild Lloyd Lewis: “Mae’n fraint gymryd rôl Cadeirydd Gogledd Creadigol - cynrychiolais S4C ar Fwrdd Llywio’r rhwydwaith pan gafodd o ei sefydlu, ac rydw i wedi’i dilyn ers hynny gyda diddordeb.

“Gobeithio y medrai defnyddio fy ngwybodaeth o’r diwydiant i barhau gyda gwaith Gogledd Creadigol er mwyn sicrhau fod maint a photensial llawn y diwydiant Creadigol yng ngogledd Cymru yn glir i lunwyr polisi, ac i’r diwydiant ehangach, ar draws y Coridor Celfyddydol o Iwerddon i Geiau Salford, a thu hwnt.”

Am fwy o wybodaeth am Gogledd Creadigol, ewch i www.gogleddcreadigol.cymru

LLUN: Garffild Lloyd Lewis, Cadeirydd newydd rhwydwaith Gogledd Creadigol