Cyrsiau Blasu yn Archifdai Caernarfon a Dolgellau

Dyddiad: 14/11/2017
archifau_archives

Bydd archifau ar hyd  a lled Cymru yn dathlu ac arddangos eu llwyddiant y mis hwn, ac ni fydd Archifdai Gwynedd yn eithriad.

Mae ymweld ac Archifdai yn gallu bod yn gyffrous iawn, ac yn ein galluogi i ddarganfod straeon a ffeithiau difyr am ein cymunedau.

Bydd y cyrsiau blasu yn cael eu cynnal yng Nghaernarfon ar Ddydd Sadwrn, 18 o Dachwedd, ac yn Nolgellau ar Ddydd Mercher, 22 Tachwedd. Byddant yn cynnig cyflwyniad byr o wasanaethau’r Archifdai i bobl sydd heb eu defnyddio o’r blaen.  Bydd y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn y bore rhwng 10 a 12y.h. ac yna’r Saesneg yn y prynhawn rhwng 2 a 4.

Os ydych yn bwriadu mynychu’r cwrs, mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle o flaen llaw, naill ai drwy ffonio 01286 679 095 ar gyfer Caernarfon, neu 01341 424 680 ar gyfer Dolgellau, neu e-bostio ArchifdyCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru       

 I ddarganfod mwy am Wasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/archifau