Arddangosfa o waith Matthew Wood yn Storiel

Dyddiad: 29/11/2017
poster MW-1

Mae arddangosfa o waith yr arlunydd Matthew Wood i’w weld yn Storiel tan 13 Ionawr 2018.

Ers 2004 mae Wood wedi canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith yn y fan a’r lle. Mae ‘Yn yr Ennyd’ yn gasgliad o waith sy’n cynrychioli amrywiaeth o gyfansoddiadau Cymreig sy’n gyfarwydd ac yn newydd.

Meddai Matthew Wood: “Rwyf yn gweithio o arsyllu ac rwyf wedi datblygu dull a thechneg sy'n fynegol ac uniongyrchol. Mae'r her o greu peintiad llwyddiannus mewn amodau sy'n anffafriol ar brydiau, o law a stormydd eira i goridor tywyll neu eglwys, yn ychwanegu at brofiad y broses o baentio.”

Caiff pob darn o waith ei gynhyrchu ar fwrdd, gyda’r tirluniau yn cael eu peintio mewn olew a’r darluniau o dan do mewn gouache. Maent yn sicr yn drawiadol iawn oherwydd y ffordd y mae Wood yn ymdrin â phersbectif a golau.

Mae Wood wedi byw yn Llundain a Brwsel, ond bellach wedi ymgartrefu yng nghanolbarth Cymru efo’i deulu ers 2004. Yn 2008 fe ddetholwyd ac fe ddangoswyd ei waith yn John Moores 25. Yn ogystal â hyn, mae ei waith wedi cael ei arddangos ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys Ffin y Parc, Oriel Davies Gallery, MOMA Cymru a Chanolfan Gelf Gorllewin Cymru. Yn ddiweddar bu’n arluniwr preswyl yn Erddig a Croft Castle.

Bydd yr arddangosfa ‘Yn yr Ennyd’ i’w weld yn Storiel, Bangor tan 13 Ionawr 2018 ac mae’r gweithiau i gyd ar werth. Mae Storiel ar agor Mawrth-Sadwrn 11am-5pm.