12 Diwrnod Ffitrwydd yng nghanolfannau hamdden Gwynedd

Dyddiad: 01/12/2017
Ffitrwydd

Mae Gwasanaeth Hamdden Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgyrch arbennig lle gall unrhyw un dros 16 oed ddefnyddio'r cyfleusterau yn unrhyw un o'i ganolfannau hamdden am £1 y dydd am hyd at 12 diwrnod yn ystod mis Rhagfyr.

Am £12 yn unig, gall unigolion gofrestru i ddefnyddio canolfannau hamdden y sir am 12 niwrnod rhwng 1 a 31 Rhagfyr. Am y pris arbennig hwn, gall pobl wneud defnydd o'r gampfa, ystafell bwysau, dosbarthiadau ffitrwydd, pyllau nofio a chyfleusterau chwaraeon raced.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gwynedd Iach:

"Mae'r ymgyrch hon yn ffordd wych i bobl Gwynedd roi cynnig ar weithgareddau a rhoi cynnig ar y cyfleusterau yn eu canolfan hamdden leol.

“Os oes yna rywun sydd wedi bod yn meddwl am ymuno, ond ddim yn gwbl sicr am ddod i’r canolfan nac yn gwybod beth y bysen nhw am hoffi, dylen nhw fanteisio ar y cynnig hwn i ddod i mewn a thrio rhai o’r dosbarthiadau egnïol neu roi cynnig ar offer Pulse yn yr ystafell ffitrwydd. Dwi’n gobeithio y bydd y cyfle hwn yn rhoi hwb i bobl sydd am fod yn fwy egnïol a byw'n iachach.”

Ar ddiwedd 12 diwrnod, os yw'r cwsmer yn penderfynu cofrestru ar gyfer unrhyw un o'r pecynnau Debyd Uniongyrchol amrywiol, byddant yn cael gostyngiad o £12 yn erbyn eu taliad cyntaf, gan ad-dalu'r £12 a wariwyd ganddynt ym mis Rhagfyr!

Mae gwybodaeth am holl Ganolfannau Hamdden Gwynedd - gan gynnwys canllawiau dosbarthiadau ffitrwydd, manylion prisio ac oriau agor - ar gael ar wefan y Cyngor neu am ragor o wybodaeth am y 12 Diwrnod Ffitrwydd cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol neu ewch i dudalen Facebook Byw'n Iach Gwynedd.