Talu teyrnged i'r cyn-gynghorydd Penri Jones

Dyddiad: 20/12/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i’r cyn-gynghorydd Penri Jones a fu farw dros y penwythnos.

Roedd yn un o aelodau cyntaf Cyngor Gwynedd a bu’n aelod dros Lanbedrog hyd 2012. Yn ystod ei gyfnod, bu’n ddeilydd portffolio addysg ar Fwrdd y Cyngor am sawl blwyddyn lle bu’n chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu a gweithredu polisi iaith y sir. 

Meddai’r Cynghorydd Simon Glyn, Cadeirydd presennol Cyngor Gwynedd: 

“Clywsom gyda thristwch am farwolaeth Penri Jones. 

“Gwasanaethodd Penri yn frwd dros ei ardal a thros Gymru am flynyddoedd lawer a bydd coffa da amdano fel aelod o Gyngor Gwynedd ac yn arbennig waith allweddol wrth ddatblygu polisi iaith y Sir. 

“Mae’n meddyliau ni heddiw gyda’i deulu yn eu colled.”