Pecyn Byw gyda Dementia

Dyddiad: 09/12/2021

Mae tîm Dementia Actif Gwynedd wedi cael yr anrhydedd yn ddiweddar i gyfrannu tuag at wefan newydd sbon sydd wedi’i lansio ar gyfer a gan bobl gyda dementia a gofalwyr.

Mae’r wefan Pecyn Byw Gyda Dementia, sydd wedi'i gynhyrchu gan Brifysgol Exeter ac Innovations in Dementia, yn llawn syniadau, awgrymiadau a ffilmiau i roi gobaith i bobl i fyw gyda dementia.

Mae Dementia Actif Gwynedd wedi cyfrannu tuag at yr adran ‘Aros yn Actif’, gyda'r cydlynydd Emma Quaeck yn gwneud cyflwyniad ac yn cymryd rhan gydag aelodau'r tîm Clare Harris a Lia Roberts mewn ffilm sy'n siarad am y gwaith y maen nhw'n ei wneud.

Mae pum thema i gyfrannu at fyw bywyd da gyda dementia yn ôl canfyddiadau ymchwil a'r hyn y mae pobl sy'n cael eu heffeithio gan ddementia yn ei ddweud, sef:

 

  • Aros yn ddiogel ac yn iach;
  • Aros yn gysylltiedig;
  • Cadw ymdeimlad o bwrpas;
  • Arhos yn actif
  • ac arhos yn bositif.

 

Meddai Emma Quaeck, Rheolwr Dementia Actif Gwynedd: “Mae hi wedi bod yn anrhydedd rhannu’r gwaith yr ydym yn ei wneud yma yng Ngwynedd fel rhan o becyn cymorth gwerthfawr i gefnogi pobl i fyw bywyd da gyda diagnosis o ddementia.

“Fe wnaethom greu ffilm fer o'r tair ohonom yn cael cyfarfod ar ôl dosbarth ymarfer i drafod yr hyn rydym yn ei wneud ac roedd hi’n wych gallu cyfrannu yn Gymraeg, mae gan y ffilm is-deitlau.

“Rydym yn wir obeithio y gall y cyfraniad yma helpu pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia i feddwl yn gadarnhaol am fanteision cadw'n actif”.

 Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Pecyn Byw gyda Dementia: www.livingwithdementiatoolkit.org.uk