Cymrwch ofal cyn prynu

Dyddiad: 03/12/2021

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd gyfleus iawn i werthwyr farchnata eu cynnyrch i’r cyhoedd. Ond ydych chi erioed wedi meddwl p’un a yw hi’n ddiogel prynu bwyd a diod gan rywun dieithr yr ydych wedi dod ar ei draws ar y cyfryngau cymdeithasol?

Mae dyletswydd gyfreithiol ar unrhyw un sy’n gwerthu ac/neu paratoi bwyd neu ddiod yn y sir i gofrestru â Chyngor Gwynedd. Gallai’r cynnyrch bwyd sy’n cael eu cynnig gan werthwr ar-lein amrywio o fferins wedi’u hail-becynnu, cacennau ar gyfer achlysur arbennig neu fochyn cyfan wedi ei rostio. 

Mae pob busnes bwyd cofrestredig angen cael archwiliad hylendid bwyd gan swyddogion y Cyngor. Ar ôl yr archwiliad, bydd busnes yn cael sgôr hylendid bwyd.

Gallwch wirio Sgôr Hylendid Bwyd busnes a gweld a ydyw wedi cofrestru drwy chwilio am y busnes ar y dudalen hon.

Os ydych chi’n paratoi bwyd a diod ac yn ei werthu ar y cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd, ond heb gofrestru â Chyngor Gwynedd, yna gwnewch hynny ar unwaith, yn rhad ac am ddim, drwy fynd i’r dudalen hon.