Un dydd ar y tro: Cyfres fideo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl plant

Dyddiad: 09/12/2020
LeisaMererid

Mae Leisa Mererid, yr athrawes ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar boblogaidd wedi creu cyfres o fideos dyddiol i blant cynradd a fydd yn eu cynorthwyo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl.

 

Yn ôl Ifan Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd, sy’n trefnu a noddi’r gyfres: “Mi fydd y fideos yn  cael eu darlledu yn ddyddiol, ddydd Llun tan ddydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 4 Ionawr a 26 Chwefror 2021 ar sianel ddigidol AM Cymru.

 

“Mae gan Leisa Mererid sgiliau a phrofiad arbennig yn y maes yma ac roeddem yn awyddus i ychwanegu at yr amrediad o adnoddau sydd ar gael yn y maes yma drwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Meddai Leisa Mererid, sy’n athrawes ioga  brofiadol ac wedi cymhwyso fel ymarferydd ymwybyddiaeth ofalgar i blant: “Cyfres o ymarferiadau byr ac effeithiol fydd cynnwys y fideos i gefnogi iechyd a lles disgyblion, athrawon a cymorthyddion. Mae yna saith wythnos o ddeunydd yn y pecyn i gyd fynd â thymor yr ysgol.

 

“Bwriad yr ymarferion yw cyflwyno Ioga ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (Meddylgarwch) i’r cwricwlwm mewn ffordd syml a hwyliog, gan wneud hynny ‘un dydd ar y tro’.”

 

Mi fydd patrwm penodol i’r rhaglen sy’n dilyn trefn dyddiau’r wythnos:

  • Dydd Llun Llesol,
  • Dydd Mawrth Mynegi,
  • Dydd Mercher Meddylgarwch,
  • Dydd Iau Ioga,
  • Dydd Gwener Gorffwys.

 

Bydd yr ymarferion byr yn paratoi'r plant ar gyfer y dydd sydd o’n blaenau. Mi fydd  posib ail ymweld â’r ymarferion sawl gwaith yn ystod y dydd fel bod angen i helpu angori’r dysgu.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n falch iawn o weld y ddarpariaeth yma yn cael ei gynnig i staff a disgyblion ysgolion Gwynedd.

 

“Mae edrych ar ôl iechyd meddwl yn hanfodol er mwyn sicrhau y dechrau gorau i blant Gwynedd yn ogystal â chefnogi ein hathrawon a chymorthyddion, ac mae’n wych gallu cynnig y cymorth yma drwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Mae gwers lyfr wedi ei baratoi gan Leisa fydd yn cefnogi athrawon a chymorthyddion dysgu i arwain eu dosbarthiadau drwy’r ymarferion; fe’i cynhyrchwyd gyda nawdd Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Cyngor Gwynedd. Cysylltwch â Hunaniaith ar Hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru i gael copi PDF ohono.

 

LLUN: Mae Leisa Mererid wedi creu cyfres o fideos dyddiol i blant cynradd i helpu eu llesiant ac iechyd meddwl