Sialens y Gwyliau i blant Bangor Ogwen

Dyddiad: 22/12/2020

Gwynt teg ar ôl 2020 medda pawb ac er mwyn edrych i’r dyfodol gyda gobaith o’r newydd mae Menter Iaith Bangor yn gosod her arbennig i blant Ysgolion Cynradd y ddinas a dalgylch Dyffryn Ogwen.

Tra mae 2020 wedi bod yn anghymharol, gadewch i ni ffarwelio â blwyddyn y clo mawr ac edrych i ddyfodol mwy gobeithiol a chadarnhaol. Felly dyma gyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth arbennig a meddwl yn greadigol am neges ewyllys da ar gyfer 2021. Gall y neges fod ar ffurf llun, poster neu ddyluniad digidol ond gyda phwyslais ar obaith, caredigrwydd, brawdgarwch, undod a chariad. Felly ewch amdani. Ond does dim brys cofiwch. Mae gan bob cystadleuydd hyd at ddydd Gwener 15fed o fis Ionawr 2021 i greu neges ac anfon llun ohoni atom ni yn y Fenter.


Dywedodd Mair Rowlands, Cadeirydd Menter Iaith Bangor: “Gyda 2021 ar y ffordd, pwy well i gynnig negeseuon ewyllys da a gobaith i’n hysbrydoli ni i gyd na’r genhedlaeth nesaf sef y plant. Wrth feddwl am y dyfodol, mae popeth yn bosib, ac rydym am weld a darllen beth fydd eich negeseuon ewyllys da chi i bobl y byd. Felly ewch ati gyda’ch doniau dweud i’n symbylu ni.”


Gyda dau gategori i blant gystadlu, categori 1 i blant blynyddoedd 3 a 4 a chategori 2 i blant blynyddoedd 5 a 6, mae gwobr arbennig ar gael i’r 2 enillydd. Yn ogystal â hynny, gyda chefnogaeth Bangor First Bangor yn Gyntaf a chwmni Dafydd Hardy yr Arwerthwyr Tai, caiff y negeseuon ewyllys da llwyddiannus eu harddangos yn gyhoeddus mewn detholiad o ffenestri siopau gwag ar Stryd Fawr dinas Bangor.


Bydd dwy o aelodau Menter Iaith Bangor sef Menna Baines a Nia Roberts yn beirniadu’r gystadleuaeth a chyhoeddir yr enillwyr yn fyw ar dudalen Facebook y Fenter am hanner dydd ar ddydd Gwener 22ain o Ionawr 2021.


Am fanylion pellach cysylltwch â neges@menteriaithbangor.cymru