Dathlu'r Traddodiad Y Fari Lwyd

Dyddiad: 16/12/2020
Poster Stomp

Eleni mae Hunaniaith a Mentrau Iaith Cymru yn codi ymwybyddiaeth o un o draddodiadau hynafol a hynod y gaeaf sef Y Fari Lwyd.

Penglog ceffyl wedi addurno â rhubanau lliwgar a chynfas wen yw’r Fari Lwyd. I ddathlu’r ffaith fod dyddiau tywyllaf y flwyddyn drosodd, a bod y gwanwyn ar y gorwel byddai’r Fari fel arfer yn teithio o amgylch cartrefi a thafarndai er mwyn perswadio’r ddaear i ddeffro o drwmgwsg y gaeaf. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r traddodiad hwn mae Hunaniaith mewn cydweithrediad â Mentrau Iaith Cymru wedi creu fideo digri, a phecyn gweithgaredd hwyliog i blant.

Rhan bwysig o ddefod y Fari Lwyd yw’r Pwnco, sef canu penillion ar stepen drws er mwyn cael mynediad i dŷ neu dafarn. Gan nad yw hyn yn bosib eleni, bydd Stomp y Fari Lwyd yn gyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yn y Pwnco ar-lein. Os hoffech chi gystadlu, yr oll sydd angen ei wneud yw ysgrifennu hyd at bedair pennill ar dôn ‘Wel dyma ni’n dŵad’ a gyrru fideo o’ch hun yn eu canu at Hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru erbyn Ionawr y 5ed. Bydd 9 lwcus yn genedlaethol, yn mynd ymlaen i gystadlu yn Stomp y Fari Lwyd dan arweiniad y stompfeistri Anni Llŷn a Tudur Phillips ar-lein i ddathlu’r Hen Galan, ar Ionawr 12fed, 2021

Am fwy o wybodaeth ewch i www.mentrauiaith.cymru/mari-lwyd

Mwy am y Fari Lwyd - https://adnoddau.trac.cymru/traddodiadau/mari-lwyd