Cyngor Diogelwch Siopa Nadolig Ar-lein

Dyddiad: 09/12/2020

Os ydych yn gwneud eich siopa Nadolig ar-lein, mae gan dîm Safonau Masnach Cyngor Gwynedd  gyngor i’ch helpu i aros yn ddiogel a defnyddio synnwyr cyffredin tra’n siopa.

 

 Os yw rhywbeth i weld yn ormod o fargen, mae’ debygol ei fod o! Gall fod yn ffug neu’n sgam.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio gwefannau dilys, gwiriwch bod y tudalennau talu yn ddiogel a cofiwch logio allan yn syth ar ôl gorffen siopa. Os ydy’r taliad dros £100, mae bob amser yn saffach talu gyda cerdyn credyd ble’n bosib. Pan yn prynu gan unigolion drwy safleoedd ocsiwn neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol, peidiwch BYTH a trosglwyddo arian yn uniongyrchol i rywun diarth gan fod bosib i chi gael eich twyllo.

Yn ystod cyfnod y Nadolig, rydym yn derbyn llawer o gynigion electronig am nwyddau ond peidiwch ag agor atodiadau neu glicio ar unrhyw linciau annisgwyl mewn e-byst, negeseuon destun neu unrhyw neges ar y cyfryngau cymdeithasol – gallent fod yn sgam.

Byddwch yn ofalus i beidio prynu nwyddau ffug – gallent fynd yn groes i nodau masnach a/neu ddeddfwriaeth hawlfraint.

 

Mwy o gyngor am gadw’n ddiogel ar-lein isod:-

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/shopping-online-securely

 

https://www.ncsc.gov.uk/news/cyber-aware-aiding-christmas-shopping

 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/

 

https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/get-help-with-online-scams/