Ysgol Maesincla am i ni feddwl o ddifri am ein defnydd o blastig

Dyddiad: 02/12/2019

ynys blastig 1

ynys blastig2

Mae disgyblion Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon wedi arwain gorymdaith o gwmpas y dref i alw am leihau’r gorddefnydd o blastig.

Fel rhan o brosiect Ynys Blastig sydd wedi ei chomisiynu gan Gyngor Gwynedd, mae nifer o artistiaid lleol yn gweithio gyda phlant yr ysgol i greu gwaith fydd yn ysbrydoli’r gymuned ehangach i feddwl sut gellir torri lawr ar y defnydd o blastig.

I lansio’r drafodaeth, fe wnaeth nifer o ddisgyblion Ysgol Maesincla wisgo mewn gwisgoedd roeddynt wedi ei greu o wastraff plastig, a gorymdeithio trwy strydoedd Caernarfon.

Meddai Iola Ynyr, artist arweiniol prosiect Ynys Blastig: “Mae brwdfrydedd y plant am y pwnc pwysig yma yn amlwg ac mae ganddynt i gyd syniadau amlwg am sut y dylen ni i gyd wneud mwy dros ein hamgylchedd.

“Pwrpas yr orymdaith oedd tynnu sylw’r cyhoedd at y gorddefnydd o blastig a cheisio ein hysbrydoli i leihau ein defnydd o blastig.

“Rydym yn mynd i fod yn gweithio’n gymunedol i drio annog pobl i feddwl am ffyrdd o ddefnyddio deunyddiau heblaw am blastig.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd: “Mae llawer iawn o sylw erbyn hyn am y defnydd diangen o blastig a’r effaith andwyol mae o’n allu ei gael ar yr amgylchedd.

“Bwriad prosiect Ynys Blastig ydi defnyddio celf i ehangu’r sylw hwnnw, a galluogi artistiaid lleol i weithio gyda rhai o blant yr ardal i greu gwaith fydd yn ysbrydoli pob un ohonom ni i sylweddoli fod yna ddyletswydd ar bawb i chwarae ein rhan dros y blaned.

“Roedd hi’n wych gweld bwrlwm yr orymdaith yng Nghaernarfon ac rydw i’n edrych ymlaen at weld y prosiect yn datblygu dros y misoedd nesaf.”

Yn dilyn yr orymdaith ddiweddar ble roedd disgyblion Ysgol Maesincla yn gwisgo dillad o wastraff plastig, mae’n fwriad cynnal gorymdaith arall o ddeunyddiau naturiol sy’n arddangos pŵer adeiladol a thrawsnewidiol creadigrwydd ym mis Mawrth.

LLUNIAU: Disgyblion Ysgol Maesincla fu’n gorymdeithio yng Nghaernarfon