Taclo heriau'r tywydd gyda'n gilydd – cefnogi staff gofal Gwynedd i gyrraedd pen y daith

Dyddiad: 09/12/2019
DSC_5482

Mae Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cyflwyno trefn newydd fydd yn golygu fod Wardeiniaid a staff eraill y Parc yn helpu i gludo staff gofal wrth eu gwaith yn ystod tywydd gaeafol.

Gyda dros mil o drigolion Gwynedd yn ddibynnol ar gefnogaeth staff gofal cartref y Cyngor neu gwmnïau lleol, mae’r ddau awdurdod wedi dod ynghyd i sicrhau bydd y staff allweddol yma yn gallu cyrraedd eu gwaith yn ystod tywydd rhewllyd.

Fel rhan o’r trefniant rhwng Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri, bydd wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn gallu cludo gofalwyr o dŷ i dŷ mewn cerbydau 4x4 a staff cartrefi preswyl y Cyngor i’w gwaith pan fydd y tywydd yn golygu ei fod yn beryglus neu’n anodd iddynt deithio yn cerbydau eu hunain. 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd:

“I lawer o drigolion bregus y sir, ein gofalwyr cartref ydi un o’r unig bobl maent yn ei weld bob diwrnod, ac mae’r ofal maen nhw’n ei gynnig yn allweddol i dros mil o bobl Gwynedd sy’n ddibynnol ar y gefnogaeth.

“Mae natur a daearyddiaeth y sir yn golygu fod ein staff yn teithio ar dir go uchel yn eu gwaith, ac mae hynny yn gallu cyflwyno heriau sylweddol yn ystod misoedd hir y gaeaf. Boed yn y car neu ar droed, mae ein staff gofal cartref yn gwneud eu gorau glas i gyrraedd trigolion pan mae’r tywydd yn troi’n rhewllyd a’r golau dydd yn prinhau. Nid tasg hawdd mohoni a rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am eu hymroddiad i’n trigolion.

“Rydan ni felly yn falch iawn o allu bod yn cydweithio gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ar ddatrysiad ymarferol i heriau’r gaeaf. Trwy wneud defnydd synhwyrol o adnoddau, rydan ni’n gallu sicrhau fod pobl Gwynedd sy’n derbyn ymweliadau i’w cartrefi gan ein staff gofal yn derbyn y gefnogaeth maen nhw ei angen waeth beth fo’r tywydd.”

Mae gwaith o ddydd i ddydd Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn amrywio o waith llwybrau, gweithio gydag ysgolion, cynnig cyfleon i wirfoddoli a llawer mwy. Bydd y bartneriaeth yma’n ychwanegu at yr hyn y maent yn ei wneud er mwyn gwasanaethu eu cymunedau a thu hwnt.

Dywedodd Adam Daniel, Pennaeth Gwasanaeth Wardeinio o Barc Cenedlaethol Eryri:

“Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth newydd yma gan ei fod yn golygu ein bod ni fel Wardeiniaid, a staff eraill o fewn y Parc yn gallu cynnig rhywbeth yn ychwanegol i’n cymunedau yn ystod adegau anodd.

“Drwy fanteisio ar sgiliau a gwybodaeth helaeth y Wardeiniaid o’u hardaloedd mae’n synhwyrol i gydweithio er mwyn ceisio cefnogi’r rhai bregus yn ein cymdeithas.”

Mae Fiona Sherlock yn ofalwr cartref i’r Cyngor yn ardal Bethesda, mae’n croesawu’r cytundeb newydd.

Meddai: “Yn ystod y gaeaf, mae cyrraedd rhai cartrefi yn gallu bod yn anodd yn enwedig os oes yna eira neu rew yn ei gwneud hi’n anodd teithio.

“Rydan ni wastad yn gwneud ein gorau i gyrraedd pawb ac yn gwybod mor bwysig ydi’r gefnogaeth yr ydan ni’n ei roi, yn enwedig yn y gaeaf pan mae hi’n fwy anodd i bobl hŷn adael y tŷ.

“Dwi’n falch ofnadwy fod cytundeb rwan yn golygu y bydd yna help ar gael i gyrraedd y pobl rydan ni’n eu helpu.”

LLUNIAU: Cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri fydd yn cydweithio ar y drefn newydd