Parcio am ddim yng Ngwynedd dros y Nadolig

Dyddiad: 03/12/2019
ParcioNadolig2019

Mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa trigolion lleol i wneud y mwyaf o’r fenter parcio Nadolig am ddim blynyddol sy'n dechrau ar ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr ac a fydd yn rhedeg tan 27 Rhagfyr.

Bydd parcio am ddim yn cael ei gynnig ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor er mwyn annog trigolion i wneud eu siopa Nadolig yng Ngwynedd ac i gefnogi siopau lleol.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Yn ogystal â rhoi hwb i fasnachwyr lleol, un o brif amcanion amgylcheddol cynnig parcio am ddim yn y sir yn ystod cyfnod prysur yr ŵyl yw annog pobl i deithio llai o bellter i wneud eu siopa Nadolig.

“Trwy siopa’n lleol, yn hytrach na theithio am filltiroedd a mynd yn sownd mewn tagfeydd traffig, rydych nid yn unig yn helpu’r economi leol ond yr amgylchedd hefyd.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Gwynedd: “Mae'r Nadolig yn amser allweddol i lawer o fasnachwyr yng Ngwynedd, gyda siopau a busnesau yn y sir yn cynnig dewis eang o nwyddau.

“Mae busnesau'r Stryd Fawr a masnachwyr lleol yn hanfodol i economi'r sir, ac fel Cyngor rydym yn awyddus i wneud popeth posib i'w cefnogi ac yn gobeithio bydd y cynllun parcio am ddim yn annog mwy o bobl i gefnogi siopau Gwynedd yn yr wythnosau’n arwain at y Nadolig.”

Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd rhwng 14 a 27 Rhagfyr, gyda ffioedd fel arfer o 28 Rhagfyr.

Cofiwch mai ymgyrch ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd ydi hwn. Bydd arwydd ar bob peiriant talu ac arddangos ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor, felly os nad oes nodyn i’w weld, dylech wirio os ydi o’n faes parcio’r Cyngor. *Yng Nghaernarfon, ni fydd meysydd parcio Y Galeri na Ffordd y Felin yn rhan o’r cynllun, felly bydd trefniadau talu arferol y meysydd parcio annibynnol yma yn parhau.

Os ydych yn parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall, dylech wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.