Disgyblion Ysgol Friars yn cipio'r prif wobrau yng Nghystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd

Dyddiad: 17/12/2019
Ysgol_Friars

Mae dau ddisgybl o Ysgol Friars, Bangor wedi profi llwyddiant mewn Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y tri Sefydliad Confucius yng Nghymru. Roedd y gystadleuaeth yn agored i bob disgybl yng Nghymru ar y thema o ddathlu'r cyfeillgarwch rhwng Cymru a Tsieina.

Enillydd y Categori Peintio ar gyfer Blynyddoedd 10 - 13 oedd Ffreur Bristow ac fe enillodd Eira Daimond y Categori Barddoniaeth - y ddwy ohonynt yn ddisgyblion yn Ysgol Friars.

Cyflwynwyd un rhan o'u gwobr iddynt gan Ddirprwy Bennaeth Ysgol Friars, David Healey a thiwtoriaid Sefydliad Confucius Di Shi a Jiaqi Zhang yn un o Ystafelloedd Dosbarth Confucius yr ysgol.

Bydd y ddau ddisgybl yn mynychu dadorchuddiad swyddogol eu gwaith buddugol yn y Senedd ym mis Ionawr fel rhan arall o’r wobr.

Meddai David Healey, Dirprwy Bennaeth Ysgol Friars: “Mae'n sicr yn anrhydedd bod dau o enillwyr y gystadleuaeth yn dod o'r ysgol yma ac yn adlewyrchu'r angerdd sydd gan y disgyblion tuag at ddiwylliant Tsieineaidd, gyda Ffreur ac Eira yn astudio HSK Mandarin ar ôl ysgol hefyd. Da iawn i’r ddwy ohonyn nhw!”

Llun: Tiwtoriaid Sefydliad Confucius Di Shi a Jiaqi Zhang; David Healey, Dirprwy Bennaeth Ysgol Friars; a’r ddau enillydd Ffreur Bristow Blwyddyn 11 ac Eira Daimond Blwyddyn 10.