Cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 19/12/2019
Ymgynghori_Consultation

Ydych chi’n byw yng Ngwynedd ac eisiau’r cyfle i ddweud eich dweud am wasanaethau lleol?

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Cyngor Gwynedd wedi cynnal sawl arolwg ac ymarferiad ymgysylltu, ac mae barn trigolion a chymunedau Gwynedd wedi siapio a dylanwadu ar ystod o benderfyniadau.

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd am y maes:

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau gwneud yn siwr fod y gwasanaethau rydan ni’n eu darparu yn lleol wedi eu seilio ar yr hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd.

“I sicrhau nad ydych yn methu unrhyw gyfle i ddweud eich dweud yn y dyfodol, mi fyddwn i’n annog unrhyw un sy’n awyddus i gymryd rhan i gofrestru i fod yn rhan o ymgynghoriadau yn y dyfodol.”

Gallwch gofrestru i dderbyn rhagrybudd o bob ymgynghoriad drwy fynd i www.gwynedd.llyw.cymru/paneltrigolion

Wedi i chi gofrestru, byddwch yn:

  • Derbyn newyddion am arolygon ar bynciau fydd yn amrywio o lanweithdra strydoedd, llwybrau cyhoeddus neu gyllideb y Cyngor;
  • Cymryd rhan mewn oddeutu pedwar arolwg penodol y flwyddyn;
  • Cael cynnig i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau o dro i dro.

Os nad ydych chi ar-lein, cysylltwch gyda Swyddog Cefnogi Ymgysylltu Cyngor Gwynedd ar 01286 679339 i roi gwybod eich bod yn awyddus i ddweud eich dweud.

LLUN: Dweud eich dweud ar wasanaethau Cyngor Gwynedd