Casgliadau gwastraff dros y Nadolig yng Ngwynedd

Dyddiad: 16/12/2019

Diwrnod Nadolig a Gwyl San Steffan ydi’r unig ddau ddiwrnod o’r flwyddyn pan nad ydi casgliadau gwastraff ac ailgylchu arferol Cyngor Gwynedd yn cael eu cynnal.

 

Mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi y gallai hyn achosi niwsans i’r rheini fyddai fel arfer yn rhoi eu hailgylchu, bwyd neu biniau gwastraff gweddilliol (y bin gwyrdd neu fagiau du) allan i’w gwagio ar ddydd Mercher, 25 Rhagfyr neu ddydd Iau, 26 Rhagfyr. Dyma pam fod y Cyngor wedi rhoi trefniadau arbennig yn eu lle i gasglu gwastraff gweddilliol yn y dyddiau yn dilyn y Nadolig er mwyn gwneud yn siŵr nad oes neb yn mynd mwy na thair wythnos heb gasgliad. 

 

I'r cartrefi hynny fydd yn methu casgliad oherwydd hyn dyma fydd y trefniadau ar gyfer gwastraff gweddilliol (bin gwyrdd):

  • Casgliad arferol Dydd Mercher, 25 Rhagfyr 2019 – yn ardaloedd Arfon a Dwyfor bydd casglu ar Ddydd Sadwrn, 28 Rhagfyr 2019; ac yn ardal Meirionnydd bydd casglu ar ddydd Gwener, 27 Rhagfyr;
  • Casgliad arferol Dydd Iau, 26 Rhagfyr 2019 – yn ardaloedd Arfon a Dwyfor bydd casglu ar Ddydd Sul, 29 Rhagfyr 2019; ac yn ardal Meirionnydd bydd casglu ar ddydd Sadwrn, 28 Rhagfyr.

 

Yn anffodus, ni fydd yn bosib cynnig casgliadau ychwanegol ar gyfer ailgylchu, gwastraff bwyd na gwastraff clinigol neu glytiau (bagiau melyn).  Bydd y casgliadau yma yn ail-gychwyn ar y ddydd Mercher, 1 Ionawr a dydd Iau, 2 Ionawr 2020.

 

Er ei bod yn wyl banc, bydd casgliadau arferol i bawb ar ddydd Mercher, 1 Ionawr 2020.

 

Bydd rhwydwaith canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn agored yn hirach nag arfer dros gyfnod yr Wyl i helpu trigolion ailgylchu a chael gwared ar eu sbwriel tymhorol ychwanegol yn gyfleus a didrafferth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Fel Cyngor, rydan ni’n sylweddoli bod dathliadau’r Nadolig yn gallu golygu fod mwy o sbwriel ychwanegol dros gyfnod yr Ŵyl. Rydan ni felly’n annog trigolion i wneud defnydd o’n canolfannau ailgylchu.

 

“Mae ein canolfannau ailgylchu yn gallu bod yn brysur iawn ar y dyddiau ar ôl y Nadolig a dyna pam ein bod wedi trefnu i nifer o’n canolfannau fod ar agor am gyfnod estynedig. Felly cofiwch nad oes angen rhuthro i lawr i’r ganolfan ailgylchu y peth cyntaf ar 27 Rhagfyr.”

 

Am fanylion llawn ynglŷn â lle mae eich canolfan ailgylchu lleol, beth mae’r canolfannau’n ei dderbyn a’r oriau agor rheolaidd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/ailgylchu

 

Meddai Steffan Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’r manylion llawn am eich trefniadau gwastraff ac ailgylchu i gyd i’w weld yn hwylus arlein. Felly fel rhan o ymdrechion i dorri lawr ar y defnydd o bostio ac argraffu, ni fyddwn yn postio calendrau gwastraff ac ailgylchu 2020 i holl gartrefi’r sir eleni.

 

“Cofiwch, gallwch wirio eich trefniadau casglu trwy lawrlwytho ‘apGwynedd’ ar eich ffôn glyfar neu weld copi digidol o’ch calendr casglu am y flwyddyn drwy deipio eich cod

post ar y wefan www.gwynedd.llyw.cymru/lledwinbyw ac os ydych yn dewis, gallwch argraffu copi eich hun.

 

“Os oes gennych unrhyw gwestiynau na allwch gael ateb iddyn nhw ar-lein, galwch yn eich Siop Gwynedd leol (Caernarfon, Dolgellau, Pwllheli) neu gysylltwch gyda ni ar 01766 771000.”

 

Manylion llawn am oriau agor y canolfannau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig yng Ngwynedd:

- 23 Rhagfyr – amseroedd agor arferol

- 24 Rhagfyr – pob safle ar agor 9am – 1pm (heblaw am Bala a Blaenau fydd ar gau fel yr arfer ar ddydd Mawrth)

- 25 Rhagfyr – pob safle ar gau

- 26 Rhagfyr – pob safle ar gau

- 27 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 4.30pm; amser agor arferol Rhwngddyryd, Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-4pm);

- 28 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 4.30pm; amser agor arferol Rhwngddwyryd, Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-4pm);

- 29 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 4.30pm; amseroedd agor arferol yn Rhwngddwyryd, Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-4pm)

- 30 Rhagfyr - amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 4.30pm; amseroedd agor arferol yn Rhwngddwyryd, Bala a Blaenau Ffestiniog (10am-4pm)

- 31 Rhagfyr – amser estynedig ym Mhwllheli, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, sef ar agor 8:30am – 4.30pm; amser agor arferol Rhwngddwyryd (10am-4pm); Bala a Blaenau Ffestiniog ar gau fel y drefn arferol ar ddydd Mawrth)

- 1 Ionawr – pob safle ar gau

- 2 Ionawr – safleoedd ar agor fel arfer (Bala a Blaenau Ffestiniog wedi cau)