Parcio am ddim ym meysydd parcio cyhoeddus Gwynedd dros gyfnod yr Ŵyl

Dyddiad: 12/12/2018
ParcioNadolig

Bydd Cyngor Gwynedd yn cynnig parcio am ddim yn holl feysydd parcio cyhoeddus y sir yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Fe fydd parcio am ddim rhwng 15 a 26 Rhagfyr ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor. Bydd y ffioedd yn cael eu codi fel arfer o’r 27 Rhagfyr ymlaen.

Cofiwch mai ymgyrch ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd ydi hwn. Bydd arwydd ar bob peiriant talu ac arddangos ym meysydd parcio cyhoeddus yng Ngwynedd, felly os nad oes nodyn i’w weld, dylech wirio os ydi o’n faes parcio’r Cyngor. 

Os ydych yn parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall, dylech wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.