Cymorth ariannol ar gael i glybiau chwaraeon Gwynedd

Dyddiad: 18/12/2018
cist_chest

Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael i glybiau chwaraeon lleol trwy Gronfa Cist Gymunedol Gwynedd.

Mae’r arian yn rhoi cymorth i glybiau a sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud a chwaraeon a gweithgaredd corfforol ledled y sir gyda’r nod o ddarparu gwell cyfleoedd chwaraeon i drigolion Gwynedd.

Does dim rhaid bod yn glwb chwaraeon i ymgeisio - gall neuaddau cymunedol neu bwyllgorau lleol cyflwyno cais os ydynt am ddatblygu gweithgareddau corfforol yn eu cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Craig Ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd: “Pwrpas y gronfa yma ydi cefnogi a hyrwyddo amrywiaeth o chwaraeon ar draws Gwynedd. Fel Cyngor, rydan ni’n cydnabod pwysigrwydd clybiau a sefydliadau chwaraeon, ac mae’n bwysig ein bod yn rhoi cymaint o gymorth a phosib fel y gallan nhw lwyddo.

“Byddwn yn annog unrhyw glwb neu sefydliad chwaraeon yng Ngwynedd sy’n credu eu bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol o’r Gist Gymunedol i gyflwyno cais. Gall grant o’r fath hon helpu i sicrhau datblygiad clybiau er gwaetha’r cyfnod ariannol heriol hwn sydd ohoni."

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 10 Ionawr 2019. Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno cyn hanner dydd. Gellir llenwi cais ar lein trwy fynd a’r safle we Chwaraeon Cymru www.chwaraeon.cymru (Cyllid-Grantiau-Cist Gymunedol) a chlicio ar ‘Ymgeisio ar-lein’.

Am unrhyw wybodaeth arall  neu gyngor, cysylltwch â thîm Cist Gwynedd y Cyngor drwy e-bostio LAGO@gwynedd.llyw.cymru  neu ffoniwch 01286 679153.