Paratoi ar gyfer tywydd gaeafol

Dyddiad: 07/12/2017

Mewn cyfnodau o dywydd oer, rydym yn derbyn rhagolygon rheolaidd ac mae’n staff yn monitro’r tywydd i sicrhau fod ein timau graeanu yn trin ffyrdd blaenoriaeth Gwynedd fel yr angen. Pan rydym yn disgwyl eira neu rew, mae ffyrdd blaenoriaeth yn cael eu trin o flaen llaw gyda halen a graean gan Wasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor.

Gyda rhybudd tywydd melyn am eira a rhew yn ei le dros y dyddiau nesaf, bydd ein timau graeanu allan i geisio sicrhau fod ein prif ffyrdd yn glir.

Byddem hefyd yn cynghori modurwyr i gymryd pwyll wrth yrru mewn tywydd gaeafol a gwirio’r rhagolygon tywydd cyn teithio. Mae barrug, rhew neu eira ar y ffordd yn lleihau gafael teiars - mae hyn yn eich gwneud yn fwy tebygol o lithro. Felly os ydych chi angen teithio, ein cyngor ni ydi i chi arafu, gyrru’n ddiogel, brecio yn ofalus ac mewn da bryd gan adael digon o amser i’ch siwrne.

Am y diweddaraf am wasanaethau’r Cyngor a gwybodaeth am unrhyw ffyrdd sydd wedi eu heffeithio gan dywydd garw, dilynwch gyfrifon Cymdeithasol y Cyngor. Dilynwch ni ar Twitter @CyngorGwynedd neu chwilio am ‘Cyngor Gwynedd Council’ ar Facebook. Mae mwy o wybodaeth am gadw’n ddiogel yn ystod y gaeaf hefyd ar gael yma: www.gwynedd.llyw.cymru/argyfwng