Hwb parcio am ddim yng Ngwynedd dros y Nadolig

Dyddiad: 04/12/2017
ParcioNadolig

Fel rhan o ymdrechion Cyngor Gwynedd i gefnogi busnesau’r sir, bydd parcio am ddim yn cael ei gynnig yn holl feysydd parcio cyhoeddus y sir yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Wrth i’r Cyngor geisio annog pobl i wneud y mwyaf o siopau Gwynedd, bydd parcio am ddim rhwng 15 a 27 Rhagfyr ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor. Bydd ffioedd yn cael eu codi fel arfer o 28 Rhagfyr.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae perchnogion busnesau’n dweud wrthon ni fod y cynllun parcio am ddim dros y Nadolig o fudd mawr iddyn nhw bob blwyddyn.

“Yn ogystal â rhoi hwb i fasnachwyr lleol, mae siopa’n lleol yn well i’r amgylchedd hefyd na theithio am filltiroedd a chael eich dal mewn traffig wrth ruthro i orffen eich siopa mewn pryd.”

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Gwynedd: “Mae’r cyfnod sy’n arwain at y Nadolig yn cynnig cyfle gwych i’n siopau a busnesau arddangos y cynnyrch rhagorol sydd ganddyn nhw i’w gynnig.

“Ein gobaith ydi y bydd mwy o bobl nag erioed yn manteisio i’r eithaf ar y cynllun parcio am ddim ac yn cefnogi’n siopao lleol ar adeg mor bwysig o’r flwyddyn iddyn nhw.”

Mae’r Cyngor wastad yn awyddus i hyrwyddo digwyddiadau ar draws Gwynedd. Os oes gennych chi unrhyw ddigwyddiadau cymunedol wedi’u trefnu dros gyfnod y Nadolig, rhowch wybod i’r Cyngor ar Facebook - www.facebook.com/CyngorGwyneddCouncil neu @CyngorGwynedd ar Twitter a bydd y Cyngor yn hyrwyddo’r digwyddiadau ar eu cyfrifon cymdeithasol.

Cofiwch mai ymgyrch ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd ydi hwn. Bydd arwydd ar bob peiriant talu ac arddangos ym meysydd parcio cyhoeddus yng Ngwynedd, felly os nad oes nodyn i’w weld, dylech wirio os ydi o’n faes parcio’r Cyngor.

Os ydych yn parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall, dylech wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.