Gwersi diogelwch y ffordd yn ysbrydoli cyngerdd Nadolig

Dyddiad: 18/12/2017
Y Gorlan 2

Mae disgyblion Ysgol y Gorlan, Tremadog wedi bod yn cael gwersi ar sut i groesi’r ffordd a cherdded wrth ochr y lôn yn ddiogel gan swyddogion o Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd a pwysigrwydd yr hyn roeddent wedi ei ddysgu oedd neges y cyngerdd.

Cafodd staff Uned Diogelwch Ffyrdd y Cyngor wahoddiad arbennig i fynd i Ysgol y Gorlan,  i wylio’r cyngerdd arbennig a gynhaliwyd gan ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1, sef plant 7 oed ac iau.

 Stori "Carys Ofalus", sef cymeriad yr Uned Diogelwch Ffyrdd oedd prif thema y cyngerdd, gydag Imogen Lance yn chwarae rhan "Anti Shirley" sef aelod o’r Uned Diogelwch Ffyrdd.

 Dywedodd Shirley Williams o’r Uned Diogelwch Ffyrdd: “ Roedd y cyngerdd yn wych o'r dechrau i'r diwedd, ac yn amlwg yn dangos bod llawer o waith caled wedi'i roi mewn i'r sioe. Rydw i’n gobeithio fod cymryd rhan yn y perfformiad yn helpu’r plant i ddysgu mwy am bwysigrwydd cymryd gofal o gwmpas y ffordd fawr. Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion a gymerodd ran.”