Gwasanaethau bysiau – diweddariad am amserlenni o 2 Ionawr ymlaen

Dyddiad: 21/12/2017
Yn dilyn penderfyniad y Comisiynydd Traffig, ni fydd gan cwmni Express Motors drwyddedau i ddarparu bysiau i’r cyhoedd ar ôl 31 Rhagfyr 2017. Mae'r Cyngor yn gwneud pob ymdrech i sicrhau gwasanaethau bysiau cyhoeddus yn lle’r gwasanaethau mae Express Motors yn eu gweithredu yn bresennol.

 

Felly, o 2 Ionawr 2018 ymlaen, bydd y gwasanaethau bysiau cyhoeddus sydd wedi bod yn cael eu darparu gan gwmni Express Motors yn cael eu rhedeg gan gwmniau eraill ar ran y Cyngor.

 

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni’n gwneud popeth posib i sicrhau fod cymaint o wasanaethau bysiau cyhoeddus yn parhau ar gael o 2 Ionawr ymlaen, ond mae prinder yn y nifer o gerbydau addas sydd ar gael gan gwmnïau bysiau eraill yn yr ardal.

 

“Oherwydd hyn, bydd angen addasiadau i’r amserlenni bysiau mewn rhai ardaloedd o 2 Ionawr, ac mae manylion yn cael eu diweddaru ar wefan y Cyngor ac yn y gorsafoedd bysiau perthnasol. Mae rhai amserlenni eisoes wedi eu diweddaru ar y wefan, a byddwn yn cadarnhau y manylion eraill a fydd yn weithredol o 2 Ionawr dros y dyddiau nesaf.

 

“Rydym yn gwerthfawrogi fod unrhyw newid yn gallu achosi anghyfleustra, ond mae’r penderfyniad i ddod a chytundebau presennol Express Motors i ben, y tu hwnt i’n rheolaeth ni. Gallwn gadarnhau bod ein swyddogion yn gweithio’n ddiflino gyda chwmniau bysiau lleol i ddarparu gwasanaethau ar gyfer trigolion Gwynedd o 2 Ionawr ymlaen.”

 

Mae trefniadau eisoes wedi eu cadarnhau ar gyfer unrhyw wasanaeth bws ysgol mae Express Motors wedi bod yn ei ddarparu, ac mae manylion wedi eu hanfon at yr holl deuluoedd perthnasol.

 

I gael gwybodaeth am amserlenni yn eich ardal chi o 2 Ionawr, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/bws