Gwasanaethau bysiau – addasiadau i rai amserlenni

Dyddiad: 19/12/2017

O 2 Ionawr 2018 ymlaen, bydd y gwasanaethau bysiau cyhoeddus sydd wedi bod yn cael eu darparu gan gwmni Express Motors yn cael eu rhedeg gan gwmniau eraill ar ran y Cyngor.

O’r herwydd, bydd rhai addasiadau i’r amserlenni bysiau mewn rhai ardaloedd, a bydd manylion llawn yn cael eu diweddaru ar wefan y Cyngor ac yn y gorsafoedd bysiau perthnasol.

Mae rhai amserlenni eisoes wedi eu diweddaru ar y wefan, a byddwn yn cadarnhau y manylion eraill a fydd yn weithredol o 2 Ionawr dros y dyddiau nesaf.

I wirio amserlenni yn eich ardal chi, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/bws