Dirwy am fethu cadw at reoliadau iechyd a diogelwch

Dyddiad: 01/12/2017

Mae cwmni Harlech Foodservice Ltd, sydd wedi ei leoli yn Llanystumdwy, wedi pledio’n euog i ddau gyhuddiadau o dor cyfraith iechyd a diogelwch mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caernarfon ar 30 Tachwedd.

Roedd y cyhuddiadau mewn perthynas â throseddau o dan adran 33 y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 ac yn deillio o ymchwiliad i ddamwain a gafodd ei gynnal gan Wasanaeth Iechyd y Cyhoedd Cyngor Gwynedd.

Ar 13 Awst 2015 fe gafodd un o weithwyr y cwmni a oedd yn gweithio wagen paled pŵer yn warws y cwmni yn Llanystumdwy ei daro gan ffyrch ar wagen fforch godi. Fe ganfyddodd ymchwiliadau fod yna fethiannau rheoli iechyd a diogelwch oherwydd nad oedd yna un system traffig yn ei le trwy’r warws gyfan. Fe blediodd y cwmni yn euog hefyd i beidio cyflawni eu dyletswydd cyffredinol o sicrhau iechyd a diogelwch eu gweithwyr.

Yn y gwrandawiad yn Llys Ynadon Caernarfon ar 30 Tachwedd, fe wnaeth y cwmni dderbyn cyfanswm dirwy a chostau o £83,478.95.

Meddai Gareth Jones, Uwch Rheolwr yn Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

"Fel sydd bob amser yn wir, mae’n siom gweld cwmni lleol llwyddiannus o flaen y Llys. Ond, doedd gan y Cyngor ddim dewis ond erlyn yn yr achos yma. Fe wnaeth y cwmni weithredu yn esgeulusgyda’u trefniadau diogelwch ac o ganlyniad fe wnaeth aelod o staff ddioddef anafiadau difrifol.

 “Byddem yn nodi fod y cwmni wedi cydweithredu yn llawn gyda Gwasanaeth Iechyd y Cyhoedd y Cyngor trwy gydol yr ymchwiliad.

 "Fel Cyngor, rydan ni’n gobeithio fod achosion o’r fath yn tanlinellu pwysigrwydd fod cwmnïau yn cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn iechyd a diogelwch eu staff o ddifrif.”