Digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwyr' yn Nhŷ Menai

Dyddiad: 15/12/2017

Ar Ddydd Mercher, 20 Rhagfyr, bydd digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwyr’ yn cael ei gynnal yn Nhŷ Menai, Parc Menai rhwng 10yb a hanner dydd.

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i ddarparwyr gwasanaeth lleol gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun ‘Teuluoedd yn Gyntaf’, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Strategaeth Tlodi Plant.

Bydd y contractau yn agored i dendr yn fuan, a bydd y sesiwn yn cynnig cyflwyniad i’r gwasanaethau, y cyfleoedd am gontractau sydd ar gael, a manylion am y broses o dendro. Bydd hefyd yn gyfle i siarad â chynrychiolwyr o’r Cyngor a’u partneriaid, ynghyd â swyddog o Busnes Cymru fydd yn cynnig cyngor i’r darparwyr.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Catrin Silfanus Jones ar 01286 679 359, neu e-bostiwch catrinsilfanusjones@gwynedd.llyw.cymru