Cystadleuaeth Arlunio Ysgol Edmwnd Prys

Dyddiad: 15/12/2017
gellilydan

Yn ddiweddar cymerodd disgyblion Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Derbyniwyd lluniau o safon uchel iawn ac fe gyhoeddodd y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad mai'r enillwyr oedd Dylan ac Iolo. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Llun: (O’r chwith i’r dde) Dylan, Iolo a’r Cynghorydd Elfed Roberts