Cyngor yn ymchwilio i dipio slei bach yn Aberogwen

Dyddiad: 07/12/2017
Aberogwen

Mae’r Cyngor yn ymchwilio i achos o waredu gwastraff anghyfreithlon (llwch chi a gwastraff masnachol) ym maes parcio Aberogwen ger Talybont rhwng prynhawn Llun (4 Rhagfyr) a bore Mawrth (5 Rhagfyr).

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y mater, cysylltwch gyda Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd y Cyngor trwy e-bostio: gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru, ffonio 01766 771000 neu ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/amgylchedd

Mae gwaredu slei bach yn drosedd difrifol, ac mae dyletswydd ar bawb i roi gwybod i’r Cyngor am unrhyw achos maent wedi ei weld. Dylai troseddwyr fod yn ymwybodol fod uchafswm dirwy am dipio slei bach yn gallu bod hyd at £50,000 neu hyd yn oed gyfnod dan glo.

Os ydych chi’n rhoi eich gwastraff i gwmnïau neu weithwyr llaw, cofiwch ofyn iddyn nhw lle maent yn mynd ag o a gwiriwch eu bod wedi cofrestru gan ofyn i weld eu trwydded cludo (gallwch wirio hyn hefyd ar http://www.flytippingactionwales.org/cy/#.WigiZe-7Kpo). Os ydi eich gwastraff yn cael ei ganfod wedi ei dipio, fe allech dderbyn dirwy o hyd at £5,000 am fethu yn eich dyletswydd gofal. Mae gan bawb - bod yn berchennog tŷ neu fusnes ddyletswydd gymdeithasol a chyfreithiol i sicrhau for gwastraff yn cael ei waredu yn iawn.

Gallwch hefyd adrodd am achosion o dipio slei bach trwy gysylltu â Taclo’r Tacle ar 0800 555 111 neu ar-lein trwy roi gwybodaeth heb roi eich enw https://crimestoppers-uk.org/cy/