Cyfle i ennill trip cwch i Ynys Enlli

Dyddiad: 05/12/2017
Dolffins Cyffredin - Common dolphins

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn a’r Sarnau yn chwilio am enw i gylchgrawn newydd. Mae’n gylchgrawn dwyieithog am yr ardal cadwraeth a’r bywyd gwyllt morol sydd gennym yng Nghymru yw hon. 

Mae yna drip cwch i bedwar i Ynys Enlli fel gwobr i’r enillydd! Am gyfle i ennill gyrrwch eich awgrymiadau i Alison Hargrave trwy info@penllynarsarnau.co.uk erbyn 12yp ar 18 Rhagfyr 2017. 

Am ysbrydoliaeth ewch i’n wefan www.penllynarsarnau.co.uk

Twitter: @ACA_PLAS_SAC

Facebook: Pen Llŷn a’r Sarnau