Croesawu gwelliannau diogelwch ffordd ym Mhentreuchaf

Dyddiad: 21/12/2017
Pentreuchaf

Mae gwelliannau diogelwch ar ffordd bwysig ym Mhen Llŷn wedi cael eu croesawu gan bobl leol.

 

Yn dilyn pryderon am oryru ar ffordd y B4354 ym Mhentreuchaf sy’n cysylltu’r Ffôr a Boduan, fe wnaeth Gwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd gynnal gwaith dichonolrwydd yn yr ardal. Wedi edrych ar y ffordd mewn manylder, penderfynwyd cyflwyno nifer o newidiadau diogelwch ffordd allweddol yn cynnwys gweddnewid y groeslon ym Mhentreuchaf.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer  Amgylchedd: “Fe wnaeth swyddogion y Cyngor gyfarfod sawl gwaith gyda’r cynghorydd lleol ac eraill yn yr ardal er mwyn trafod y pryderon, gan weithio gyda nhw i ddatblygu cynigion i wella diogelwch ar y ffordd boblogaidd yma ym Mhen Llŷn.

 

“Roeddem yn falch iawn fod ein cais am gyllid wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n braf gweld y gwaith yn cael ei werthfawrogi yn yr ardal.”

 

Meddai’r Cynghorydd Anwen Davies, sy’n cynrychioli’r ardal ar Gyngor Gwynedd: “Rwy’n hynod ddiolchgar i’r Cyngor, ac yn enwedig i staff y Gwasanaeth Trafnidiaeth am eu gwaith ar y mater pwysig yma. Roedd y cyngor cymuned lleol a’r ysgol yn gefnogol i weld y newidiadau yn cael eu cyflwyno.

 

“Yn lleol, rydan ni wedi bod yn awyddus iawn i weld gwelliannau ar y ffordd yma, ac yn arbennig ar y groesffordd. Gyda’r newidiadau yn eu lle, rydan ni’n falch o weld modurwyr bellach yn teithio ar gyflymder llawer mwy addas, a gall rhieni a’u plant deimlo’n llawer mwy cyfforddus wrth gerdded i’r ysgol ar hyd y ffordd.”

 

Mae’r gwaith gafodd ei gwblhau ar y B4354 ym Mhentreuchaf rhwng Y Ffôr a Boduan yn cynnwys codi arwyddion ffordd newydd i annog gyrwyr i arafu, gwella’r marciau ffordd presennol a newidiadau i lunwedd y groeslon ym Mhentreuchaf. Ariannwyd y cynllun £190,000 drwy grant cyfalaf diogelwch ffyrdd Llywodraeth Cymru.

 

LLUN: Cadeirydd Cyngor Cymuned Llannor, y Cynghorydd Thomas Owen Williams; Dylan Wynn Jones o Wasanaeth Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd; y Cynghorydd Anwen Davies sy’n aelod lleol ar Gyngor Gwynedd a Pennaeth Ysgol Pentreuchaf, Gethin Thomas