Casgliadau gwastraff dros y Nadolig yng Ngwynedd

Dyddiad: 20/12/2017
biniau olwyn

Nid oes casgliadau ar y 25 a 26 Rhagfyr 2017. I'r rhai ohonoch fydd yn methu casgliad oherwydd hyn, dyma fydd y trefniadau:

  • Gwastraff (bin gwyrdd) Dydd Llun, 25 Rhagfyr 2017 - Casglu ar Ddydd Mercher, 27 Rhagfyr 2017
  • Gwastraff (bin gwyrdd) Dydd Mawrth, 26 Rhagfyr 2017 -  Casglu ar Ddydd Iau, 28 Rhagfyr 2017
  • Ailgylchu a gwastraff bwyd Dydd Llun, 25 Rhagfyr 2017 - Casgliad dwbl, Dydd Llun 1 Ionawr 2018
  • Ailgylchu a gwastraff bwyd Dydd Mawrth, 26 Rhagfyr 2017 - Casgliad dwbl, Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018

Er ei bod yn wyl banc, bydd casgliadau arferol i bawb ar ddydd Llun, 1 Ionawr 2018.

I’r teuluoedd fydd efallai yn ei gweld yn anodd ymdopi hefo gwastraff ychwanegol a gynhyrchir dros gyfnod y Nadolig, mae’r Cyngor yn argymell defnyddio banciau ailgylchu a chanolfannau ailgylchu sydd wedi eu lleoli ar draws y sir.

Bydd rhwydwaith canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn agored yn hirach nag arfer dros gyfnod yr Wyl i helpu trigolion gael gwared ar eu sbwriel tymhorol ychwanegol yn gyfleus a didrafferth.

Am fanylion llawn ynglŷn â lle mae eich canolfan ailgylchu lleol, beth mae’r canolfannau’n ei dderbyn a’r oriau agor rheolaidd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/ailgylchu

Gallwch hefyd weld eich trefniadau casglu gwastraff trwy deipio eich cod post yn y tab ar dudalen gartref y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru