Trefniadau parcio dros y Nadolig

Dyddiad: 01/12/2016

Fel rhan o ymgyrch Cyngor Gwynedd i annog pobl i siopa’n lleol y Nadolig hwn, bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor ar ddau benwythnos cyntaf mis Rhagfyr ac yna o 15 hyd 27 Rhagfyr.

Mae’r Cyngor hefyd yn rheoli rhai meysydd parcio preifat yn y sir. Ar ôl ymgynghori gyda pherchnogion y meysydd parcio, mae perchennog maes parcio Ffordd y Felin yng Nghaernarfon wedi rhoi cyfarwyddyd i’r Cyngor eu bod am barhau i godi tâl am barcio dros cyfnod y Nadolig. Bydd felly angen i fodurwyr brynu ac arddangos tocyn dilys yn y maes parcio preifat hwn.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ym maes parcio Ffordd y Felin i esbonio’r sefyllfa i fodurwyr.